Skip to content

Как да подобрите работата на системата за контрол на достъп в своята сграда?

системата за контрол

системата за контролНезависимо дали вашата сграда успешно използва една и съща система за контрол на достъп от години, обмисляте да внедрите такава или е възникнало събитие /инцидент, касаещ сигурността, който налага промяна в методите на защита, сега е подходящият момент да оцените контрола на достъпа и неговите процедури. В настоящия материал ще ви посочим някои решения за повишаване ефективността на системите за контрол на достъпа.

Осъзнаването на факта, че контролът на достъпа е важна част от един цялостен план за сигурност, ще ви помогне да потърсите подходящите начини да подобрите работата на своята система. Правилните действия в тази посока налагат да вземете под внимание някои съществени моменти като архитектурните особености на сградата, въвеждане на допълнителни мерки за сигурност и обучение на персонала по сигурността.

Експертна оценка на наличните функции

Какво е нужно на вашата система, и налични ли са текущи настройки в разработката, която използвате в момента? Понякога мениджърите/собствениците на даден обект не са наясно какво точно може да прави системата за контрол на достъп, внедрена в стопанисваната от тях сграда. Те са изцяло фокусирани върху нейната визия и информацията, която предоставя, но не и върху специфичните функции, справящи се с ежедневните предизвикателства.

Всеки експерт ще ви препоръча да не гледате как изглежда системата ви за контрол на достъп, а какви функции има. Изборът ви трябва да се базира на няколко съществени фактори, например:

  • Зоните, в които ще се използва;
  • Времето, необходимо за осигуряване право на преминаване;
  • Колко хора ще имат отделни нива на достъп;
  • Как различните системи се вписват в останалите охранителни мерки, които използвате.

Има една неписана закономерност – Достъпът е свързан с удобството! Тоест, по-сигурното обикновено означава по-неудобно. Затова препоръчваме да не избирате сами техническата разработка, с която ще обезпечите сигурността в обекта си, а да поверите задачата на специалист, който да предложи решение на база отговорите на посочените по-горе въпроси.

Определете нива на достъпност

Не всеки посетител в сградата ви има нужда от неограничен достъп. Особено на местата, които са разделени на различни работни/посетителски пространства като офис сгради и хотели, е необходимо да се разграничат нивата на достъпност. Преди да определите кой служител/посетител докъде може да навлиза, е  важно да разгледате самата сграда, за да определите кои нейни зони трябва да бъдат разделени на отделни нива.

Всеки експерт ще ви посъветва да обособите такива функционални зони. Методите за защита, използвани в отделните участъци трябва да са адекватни на тяхното предназначение. Участъци със специално предназначение – лаборатории, сейфове за съхранение на пари и документи, етаж, на който се намират офисите на ръководството, всички те трябва да са защитени със специален режим на преминаване.

Преразглеждане на оторизациите

Наскоро направена оценка показва, че в сграда, в която се помещава организация с около 150 служителя има над 600 активни карти. За да се избегне подобно раздуване на правото на достъп, е нужно да се преразгледат оторизациите, или да се направят настройки, с които да се деактивират картите за даден период или окончателно.

Така например, ако дадена карта не се използва в предварително определен период от време, достъпът, който тя осигурява се деактивира. Друг вариант е въвеждането на валидност на идентификаторите. След изтичане на определения срок, картата/чипът става неактивен.

За местата с по-строг контрол се препоръчва отчитане на преминаването и в двете посоки – влизане и излизане. Така може да се засече неправомерно преминаване и престой на служител/посетител, който в този интервал не е имал право да бъде в охранявания периметър.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *