Skip to content

Може ли обществото да се възползва от използването на ловни камери?

ловни камери

Камерите, предназначени за любителите на лова, вече са усъвършенствани дотолкова, че при детекция на движение могат да се активират автоматично и да изпратят заснетите кадри към електронна поща или мобилен телефон.

На полезните им функции може да разчитат не само ловците. Приложението на фотокапаните може да бъде в много насоки. Съвременните ловни камери със сим карта дават възможност да прегледате записаните изображения или видео файлове на всяко мобилно устройство.

Избирайки модел на изключително достъпна за ловна камера цена от шпионски магазин Spy Secrets, ще можете да я използвате по ефикасен и практичен начин за:

Преброяване и изучаване на животни

Преброяването и изучаването на живи животни и птици може да става чрез различни методи. Макар че сред най-съвременните е мониторингът с дрон, използван най-вече за елени, приложението на ловни камери остава актуално. Това, че тя остава невидима и през нощта, позволява на орнитолози и други специалисти да съберат данни за броя и навиците на интересуващите ги животни.

Наблюдение на леговищата

Наблюдението с фотокапан, поставен в близост до леговища на дребни хищници като лисици, чакали, диви котки и др., както и на обиталищата на по-големи животни, е ефективен начин за изучаване начина им на живот с научна или друга цел.

Проникване на животни в обработваеми земи и площи

От записите, направени с една от многото евтини ловни камери, е възможно да разберете какви животни унищожават реколтата ви в обработваните земи и площи. Най-често това са зайци, но може да са диви свине, елени и др. След като уточните вида им, ще ви бъде по-лесно да решите какви мерки да предприемете, за да ги спрете – заграждения, капани и др.

Ако наблюдението е в резерват или защитена област, то няма по никакъв начин да обезпокои животните. Ще можете да разберете дали те имат достатъчно храна в хранилките и дали имат нужда от ветеринарна помощ.

Незаконно преминаване на превозни средства

На места, които не са охраняеми, но е забранено преминаването на превозни средства, за регистрирането на такова движение може да се монтира ловна камера. Поради компактния си дизайн и невидимата подсветка тя ще остане незабелязана. Записите, които ще получите директно на телефона си, може да ви послужат като доказателство при спор с нарушителя.

Човешко навлизане в забранени територии

Най-често става въпрос за частни имоти като пчелини, винарни, овощни градини, лозя, вилни имоти, дворни места и др. С монтиране на шпионска джаджа ще може лесно да се удостовери кой е нарушителят и по кое време на денонощието е навлязъл неправомерно в забранена територия.

Замърсяване на природата от страна на човека

Най-често се изхвърлят нерегламентирано отпадъци, образуващи незаконни сметища.  По вида на самите отпадъци се стига до заключението, че нарушителите са фирми, които избягват плащането за транспорт в Депото за отпадъци. Затова с монтиране на ловна камера тези нарушители ще бъдат лесно установени.

Закупен на добра за съвременен фотокапан цена, той може да помогне не само на ловците, но и на всички, които искат да се възползват от новите технологии за наблюдение на дивата природа или за защита от нарушители.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *