Skip to content

Защо обучението по безопасност и здраве при работа е важно за всеки

Често казвам, че когато се опитваме да убедим възрастни и опитни работещи да работят така, че да пазят собственото си и на другите здраве и живот, все едно се връщаме в първите си родителски години, когато внимателно обясняваме на нашето дете защо не трябва да бърка в контакта. Контролираме го постоянно, обясняваме отновно и отново, а дори и може да му се поскараме. Заедно с обясненията, ние обезопасяваме контактите и след това продължаваме да обясняваме, докато детето не ни повярва и не започне инстинктивно да отбягва опасността.По същия начин трябва търпеливо да обясняваме, контролираме и отново обясняваме на възрастните вече наши колеги защо дадена дейност е опасна и до какво може да доведе неспазването на правилата за безопасност и здраве при работа.

Обучението на работещите по безопасност и здраве при работа става все по-трудно с възрастта на работника и с неговия опит. Колкото повече пъти работникът е направи нещо небезопасно и не се е случило нищо лошо, толкова повече се засилва неговата увереност, че всъщност предупрежденията са пресилени и не е чак толкова страшно. От друга страна, много от движенията са станали толкова привични, че работещият е склонен да върши, мисли и говори за много други отвличащи теми, така че забравя да мисли за собствената си безопасност.

Важен факт, че наистина на възрастните и опитни работещи по-рядко се случват леки трудови злополуки, но най-големият дял на тежките и смъртни трудови злополуки се пада именно на тази категория работещи. Опитът играе роля по отношение на изградените навици за извършване на определена дейност, но точно поради надценяването на собствените възможности се стига до там, че на-често умират на работното място работещите с голям опит и добра квалификация. Често впоследствие чуваме от колегите им думи като “той работеше добре, познаваше си отлично работата” или “не е ясно защо е решил да направи точно това”.

Излизаме от нормите, прескачаваме стъпки, които са с цел осигуряване на безопасност, не използваме лични предпазни средства, за да спестим малко време, уповавайки се на опита си и познанията си. Като резултат обаче може да пострадаме както ние, така и някой около нас.

Поради тази причина инструктажът и обучението по безопасност и здраве при работа е особено важен момент в опазване живота на работещите. Нещо повече – обучаващият трябва не само да повтаря/изчита текстове на инструкците, правилата и наредбите, но и да разбира и вярва във важността на това, което преподава. По този начин както начинаещите, така и опитните работещи ще осъзнаят необходимостта от спазване на всички правила, за да останат живи и здрави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *