Skip to content

Видеонаблюдение

В съвременния и забързан живот, който водим все по-голяма става необходимостта от технологиите. Както в изпълнение на служебните ни задължения, така и за сигурността на дома, офиса и магазина все по-осезаема става нуждата от допълнителен поглед върху нещата.

Това се осъществява благодарение на системите за видеонаблюдение. Видеокамерите се монтират на всякъде – в банки, магазини, офиси, паркинги, портали, фоайета на хотели, из търговски центрове, в дворните помещения на имоти, много често вече се вграждат такива видеокамери по учебни, здравни и други заведения с обществен характер. Защитата, която осигурява този вид контрол над посетителите и предотвратяването на евентуални посегателства над имущество, както и разкриване на извършителите при евентуално нарушение е незаменима част за спокойствието и сигурността ни.

Монтирането на система за наблюдение не изисква особени средства и време. Разбира се монтажа и демонтажа и трябва да е извършен от специално обучени хора. Профилактиките и настройките също се правят от професионалистите по инсталирането им.

Системата за видеонаблюдение следва да има поглед над местата, където се очаква най-голям трафик от посетители. Обикновено такива места са входовете и изходите на помещенията, касите и гишетата, за обслужване на клиенти, а когато става дума за дома или гаража, то погледа им е насочен към входните врати.

  • Някои от системите за наблюдение дават възможност за приближено или отдалечено наблюдение.
  • Едни от тях са приспособени да правят запис, с цел запазване на архив за в бъдеще, а други само моментно визуализиране.

Камерите за следене на посетителите са различни по вид и възможности:

  • Едни от тях са в минимизирани размери и се монтират на места, така, че да останат незабележими от околните, а други са достатъчно видни и способни да се завъртат на голям градус, с цел поглед на по-мащабна зона.
  • Някой от видеокамерите притежават и звукова картина, други предимно зрителско наблюдение.

Преди няколко десетилетия видеонаблюдение се използваше само в най-пиковите и с покачен риск от обири и нарушения места като – банки, казина, летища. В днешни дни всяка уважаваща себе си институция е снабдена с видеонаблюдение. Както в изминалите години, така и в днешни дни личната свобода и пространство остават на гражданите.

Нито видеонаблюдението, нито каквато и да било система за проследяване не бива да нарушава личните права на хората. И въпреки това видеонаблюдението се запазва като марката на двадесет и първи век по гарантиране сигурността на хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *