Skip to content

Валутни курсове

В паричната сфера, валутни курсове (известни още като курс на чуждата валута, валутен обмен, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), определят колко струва една спрямо друга. Това е стойността на валутата на една чужда страна, спрямо валутата на роднатадържава. Например, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ¥) спрямо американския долар (USD, $), означава, че JPY 91 струват толкова, колкото един щатски долар (USD 1). Валутният пазар е един от най-големите пазари в света. Видно от някои калкулации, ежедневно се разменя стойността на около 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс има отношение към настоящия курс на размяна. Форуърд валутен курс се отнася до обменния курс, съгласно който се котира и търгува днес, но за доставки и изплащане на определена бъдеща дата.

Колебания при валутните курсове

Пазарният основен валутен курс ще се промени всеки път, когато стойността на която и да е от двете съставни валути се промени. Дадена валута ще клони към това да се превръща в по-ценна винаги щом търсенето е по-голямо от наличния запас. Тя ще се обезцени тогава, щом търсенето е по-малко от разполагаемия резерв/ това не е показателно, че хората не желаят повече пари, това просто показва, че те желаят да запазят своето състояние под различни форми, най-често в друга валута/. Увеличеното търсене на валута се дължи или на завишено търсене за парични сделки или на нарастналотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е силно обвързано с нивата на бизнес активност на държавата, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече нараства броя на безработните, толкова по-малко гражданите като общо ще харчат за стоки и услуги. Централните банки обикновено имат неголеми проблеми при регулирането на разполагаемия финансов запас, за да се нагодят към промените при търсенето на пари в следствие на бизнес договорите. Търсенето за парични рискове е далеч по-трудно за синхронизиране за централната банка, но те се опитват да осъществят това чрез регулиране на лихвените проценти. Един инвеститор може да предпочете да придобие валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно голяма. Колкото по-голям е лихвеният процент в страната, толкова по-голямо е търсенето на тази валута. Предполага се, че валутните спекулации биха могли да подкопаят реалния икономически растеж, по-конкретно след като големите валутни спекулатори могат целенасочено да прилагат натиск върху валутата чрез къси продажби, за да накарат централната банка да продаде своята валута, за да я запази стабилна (щом това стане, спекулаторите могат да изкупят валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по този начин да натрупат печалба).

Манипулация на валутните курсове Страните имат възможност да извлекат полза от световната търговия, ако те манипулират цената на тяхната валута чрез изкуствено задържане на ниска стойност. Казва се, че Народна Република Китай са успели да осъществят това за един дълъг период от време. Въпреки това, в реалната международна ситуация, през 2005 година повишаването цената на юана с 22% беше последвано от 38.7% ръст на китайския внос към Америка. През 2010 година, други страни, в това число Япония и Бразилия, осъществиха опит да обезценят техните валути с очакването да стимулират евтин износ и да подпомогнат своите боледуващи икономики. Невисокият валутен курс намалява цената на стоките на държавата за клиентите в другите държави, но повишава цените на продуктите, най-вече на вносните стоки, за клиентите в манипулиращата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *