Skip to content

Ще се радвам ли хубава работа?

Нормално ли е приемане на млади специалисти на служба, които са успешно завършили своето образование и са придобили потребната ориентация и качества, но без подходящ опит? Този въпрос е желателно да се преценява както от гледна точка на работодателите, така и от страна на търсещите работа лица. Фирмите са готови да харчат доста средства за реклама и бизнес, което да подобри техният авторитет. Постигането на тази цел използват различни методи, част, от които са интернет възможностите за онлайн визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на първо място винаги си остава персоналът, който е и главният инструмент за безупречно справяне с дейността на фирмата. Поради това в тази статия ще се спрем на трудностите при назначаването на младите и неопитни, но квалифицирани кадри.

Затрудненията са свързани с хода на адаптиране, което да доведе до нищожни загуби и за двете страни. Множество работодатели са свикнали да разчитат на рутината на техните чиновници и по-рядко разчитат на неопитни специалисти. Нещата се променят единствено в случаите, когато пазарът на труда в определен етап не разполага с персонал с желания опит. Този факт поставя младите специалисти в неблагоприятна ситуация спрямо другите кандидати за работа, които имат придобит опит независимо от своите личностни свойства и предишна квалификация. Този въпрос се задълбава още повече, особено в ситуацията на икономическа криза, когато работните места намаляват и на редица работници им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни ситуации не се дава възможност на неопитните хора да се наложат на новото място, независимо че в досегашната си работа са проявени и опитни професионалисти. Много често около населението се възприема общоприетото мнение, че образованието в България е на сравнително ниско ниво. Налага се фактът, че младите експерти излизат без необходимата рутина и практическа подготовка.

Този факт е необходимо да се вземе под особено внимание и отговорно да се работи в тази посока. Нужно е да се предоставя възможност на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено изучаване на сухия и теоретичен материал. Трябва да се изменят изцяло образователните програми в България, понеже придобитото знание е много важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подтискане на младите и изолирането им напълно от пазара на труда. Като не им се дава вариант за развитие и натрупване на опит, който да им даде възможност да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, защото те самите нямат вина за проблемите на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото успешно дипломиране те доказват, че имат необходимото желание и решителност за справяне. Освен това са придобили множество нови знания и компетенции, които да ги изтласкат напред.

Желателно е да се вземе под внимание фактът, че сегашните млади кадри могат да бъдат много полезни. Те притежават качествено по-висока степен на техническо умение. Тук се включват и по-напреднали компютърни познания. В редица ситуации това може да подобри работния процес и ще даде шанс за справяне с много трудности и въпроси. В обстоятелствата на типични повтарящи се задачи, които е възможно да бъдат разрешени, чрез използване на компютърен софтуер. Следенето на информация по определени въпроси в интернет, също може да е от съществена полза.

Всичко това ни позволява да направим заключението, че наемането на работа на неопитни специалисти крие известни рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематназначаване. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, защото неразвитият потенциал на младия специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *