Skip to content

Счетоводното обслужване – удобно, изгодно, икономично

Абонаментното счетоводно обслужване може да се окаже правилният избор за вашата компания.  Всеки, който поне веднъж е регистрирал фирма за собствения си бизнес знае, че това е доста сложен и отговорен процес, който изисква професионален подход. Именно за това е добре да се доверявате на специалисти, които могат да се справят с тази задача, не просто оперативно, а на високо професионално ниво. След като сте регистрирали фирма, в процеса на търговската си дейност ще ви се наложи да прибегнете към счетоводни услуги.

За тази цел големите организации наемат щатни счетоводители. За жалост не всички бизнесмени могат да си позволят да наемат допълнителни кадри. Изходът от тази затруднена ситуация несъмнено е счетоводният аутсорсинг или така нареченото счетоводно обслужване. Днес в България се появяват все повече организации, които предлагат счетоводни услуги и абонамненто счетоводно обслужване на малкия и среден бизнес. Този начин  за водене на счетоводната отчетност значително понижава фирмените разходи. Много счетоводни фирми предоставят на своите клиенти широк спектър от услуги, извършвайки цялостно, частично или еднократно  счетоводно обслужване.

Малките фирми обикновено предпочитат да използват частично счетоводно обслужване, което включва първична обработка на данни и изготвяне на отчетна докумнетация. В този случай възложителя може да предостави достъп до необходимите данни и документи по електронен път. Така  обслужването се извършва от разстояние. По този начин могат да се спестят средства и време, а и възложителят получава нужните счетоводни услуги. Що се касае до цялостното  обслужване, то в този случай специалиста от счетоводната фирма трябва да обработва всички документи, които постъпват в организацията и да води цялостната счетоводна отчетност. Това е по-скъпият вариант обслужване, заради обема на извършваната от счетоводната фирма работа.

Ако предпочетете абонаментното обслужване , можете да се уговорите със счетоводната фирма, какви точно услуги да включите при подписването на договора. Както показва практиката това е оптималното решение, което минимизира разходите и гарантира постигане на желания резултат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *