Skip to content

Счетоводните къщи – по сайтовете им ще ги познаете.

Откриването на добра счетоводна къща не е много лесна задача, но за фирмите, опитващи се да оптимизират разходите си за счетоводство, това трябва да бъде главен приоритет, особено по време на криза. В днешно време ползите от една счетоводна къща далеч надхвърлят обикновеното осчетоводяване на стопанските операции, защото тя може да даде полезни съвети относно бъдещото развитие на фирмата на пазара. Един от най-добрите начини да изберете счетоводна къща е да се потърсите в Интернет.

Интернет е претъпкан със сайтове на счетоводни кантори, рекламиращи онлайн услугите си. Можете да проверите тези фирми и да се свържете с тях. Повечето вероятно ще изглеждат обещаващи, и в тях вероятно работят добри счетоводители с подходящи за фирмата Ви предишен опит и квалификация. Разбира се, само по сайтовете им е трудно да се прецени – вие трябва да се срещнете и да говорите лично с всеки един от тях.

Въпреки това, сайтът на една счетоводна къща обикновено може да даде доста точна представа за нея. Но е важно да знаете на какво да обърнете внимание:

  • На първо място, обърнете внимание дали е добър дизайнът. Това означава, че счетоводната къща е в крак със съвременните технологии, и е отделила достатъчно финансови средства, за да представи себе си и услугите си по един ясен и удобен начин.
  • Обърнете внимание на това какви счетоводни услуги предлагат. Това ще Ви спести време, ако се нуждаете от по-специфични услуги (например консултации по сложни счетоводни казуси, или представителство на фирмата при ревизии).
  • Потърсете мнения за счетоводната къща по форумите. Там можете да намерите неща, които да подкрепят или да променят решението Ви.
  • Задължително проверете дали са посочили своите цени на счетоводни услуги. Много счетоводни къщи не обявяват цените си публично, и посочват нещо мъгляво, например “по договаряне”. Това е грешка, защото според правилата на пазара, един продукт се превръща стока едва тогава, когато е обявена цената му.
  • След като се запознаете с цените на счетоводните услуги на конкретната счетоводна къща, сравнете ги с тези на другите. Важно е да знаете, че в различните градове цените на счетоводните услуги са различни и като по правило в по-малките градове са по-ниски. Например, цените, по които работи една счетоводна къща в Пловдив ще са с около 30% по-ниски отколкото цените на аналогичните счетоводни къщи, работещи в София. Тези разлики произтичат най-вече от разликите в цената на труда и наемите.
  • Обърнете внимание и на местоположението на офиса им – вероятно често ще се наложи да ги посещавате в процеса на работата – за консултация по някой счетоводен казус или за да оставите счетоводните документи за месеца. Офис в центъра на града е не винаги е добра идея – годишните разходи за паркинг понякога могат да бъдат значителна сума.
Предварителното проучване на счетоводните къщи в Интернет може да отсее куп неподходящи фирми, и да спести време и пари. Това ще помогне да изберете най-добрите на пазара – тези, с които си струва да се срещнете лично.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *