Skip to content

Една печеливша инвестиция

Лешников разсад

Идеята е в инвестирането на малък първоначален капитал, от който след някоя друга година ще имате висока възвръщаемост. Състои се в създаването на насаждения от лешници или орехи на земеделски площе, които или са трудни по отношение на мелиорационната обработка, или са в неразвити по отношение на земеделското производство райони, или са разпокъсани. Сигурността е в нарастващото търсене на високоенергийни екологично чисти храни за хората. Има и европейски програми, които да подпомагат този тепърва набиращ скорост отрасъл в земеделското производство. Лешников сорт Ран трапезундски

Насажденията от лешници за Бълагрия удачен избор, понеже земеделските почви на нашата територия са подходящи за развиването на този отрасъл. В повечето случаи лешниковите масиви лесно се приспособяват към типа на почвата. Най-подходящи почви са наносни, песъкливо-глинести или хумусно-карбонатни почви. Не, че на другите няма да може да се изграждат масиви от лешници, но практиката е показала най-оптимални резултати на тези почви. Фиданките от лешници се вкореняват най-добре на тях. Тук вече има малки условности по отношение на сортовете лешници. Като предпочитани сортове лешници у нас се водят сортовете Ран трапезундски, Тонда джентиле и Римски. Едни сортове предпочитат едни почви и влажност други предпочитат други. Съветът със специалист на една такава фаза е задължителен. Важно е да се уточни каква е идеята на производителя и оттам да се определи кой сорт лешници би паснал най-точно за реализацията на най-висока печалба. Например, ако преобладаващият характер на почвата е алувиалноливаден, то лешников сорт Ран трапезундски е най-подходящия избор. Ядките на този сорт са сравнително едри и изпълват плътно черупката. Кожицата им се отделя лесно. Ядката съдържа около 59% от масата на плодовете. Този сорт зрее през втората половина на месец юли. Не е претециозен по отношение на грижите. Средно след третата година започва плододаване в промишлен аспект.

ОрехАналогично е развиването на стъпките при изграждане на орехови насаждения. По-известни марки орехи, които предлагаме са: Шейново, Сливенски и Дряново. Разликата се състои основно в това, че орехите започват плододаване значително по-късно.

Разполагаме със сертификати, налични количества, предпочитанията ни са в дългосрочно партньорство, почти половината от продукцията ни е ориентирана към износни квоти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *