Skip to content

Какво трябва да се знае при монтаж на климатик

Да се монтира климатик без участието на специалист, означава да се лишите от качеството и уюта, това сочи опитът. Монтажът на климатик е трудна и специализирана задача, която изисква намесата на специално подготвени и опитни специалисти. Освен това са необходими специални инструменти за монтажните работи.

Тъй като всички климатични системи са различни, съществуват различни подходи към монтажа на климатици. Климатиците-моноблокове и мобилните климатици изобщо нямат нужда от специално монтиране. Те просто се поставят на определеното място и се включват. Специализиран монтаж е необходим за прозоречните климатици, както и за настенните, като вторите са по-голямо предизвикателство пред масторите-монтажници. Най-сложни и изискващи особени умения са скъпите касетни, подовите и таванните, както и каналните климатици. Те, както и промишлените климатични системи, са работа за професионалисти.

Какъвто и климатик да изберете, договорете с доставчика и условията за монтаж. Преди да започне поставянето на климатика, специалистът ще подбере специална схема за разполагане на блоковете на климатика, за свръзката между тях, а освен това ще определи и стойността на монтажа в зависимост от помещението. Цената принципно включва и всички материали, използвани при поставяне на климатика.

Трябва да знаете, че за определяне цената за монтаж на климатик се използва понятието „стандартен монтаж на климатици”. Това е базата, която предполага най-простия вариант за монтиране на климатик в жилищно помещение. Затова първо трябва да научите какво включва стандартния монтаж за фирмата, която ще поставя климатика, и какви са допълнителните услуги, които предлага тя. Не забравяйте, че колкото по-сложен и модерен е избраният от вас климатик, толкова по-скъпо ще струва неговото поставяне.

Техническият специалист трябва да Ви предостави за съгласуване чертеж, отразяващ разположението на вътрешния и външния блок на климатика. Накарайте го да Ви го разтълкува простичко и разбираемо, тъй като този документ е свързан с гаранцията за поставяне и сервиз на климатика. След приключване на монтажа ще получите талон за гаранция, в който всички технически параметри трябва да бъдат надлежно отразени. Липсата на подобна документация говори за непрофесионализъм и включва рискове за по-нататъшната поддръжка от страна на фирмата.

След като бъде монтиран климатикът, сверете предварителните документи с вече извършената работа. Проверете дали почистващите филтри на климатика са поставени също. Не се оставяйте в ръцете на самозвани майстори, защото добре монтираният климатик се разваля по-трудно. Лошият монтаж може да съсипе дори най-модерната климатична система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *