Когнитивна теория на средствата за масова комуникация, свързана със съзнанието и мисленето

April 13, 2021 at 00:33

1. Съобщенията на масовата комуникация могат да помогнат да се създаде в аудиторията представата за даден проблем; 2. Средствата за масова комуникация увеличават значението на това, което някой комуникатор определя като важно; 3. Средствата за масова комуникация увеличават значението на характеристиките на проблема; Теорията на Макомб и Шу за професионалистите […]