Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери

July 31, 2014 at 14:29

Възможностите, които европейските проекти през 2014г. са много на брой. Една от тях е свързана с развитието на младите фермери по мярка 112 за развитие на селските райони. Кандидатстването чрез подобен европейски проекти ви дава възможност да създадете ново стопанство, да модернизирате старото или да покриете последните европейски екологични мерки. […]