Skip to content

acc-consultco.com

Публикуване на ГФО

Каква е процедурата за публикуване на ГФО

Годишният финансов отчет е задължителен документ, който трябва да се изготви от всички юридически лица. В него се описват приходите и разходите на фирмата за определена календарна година. Срокът за подаване на годишния финансов отчет е до 30 юни на следващата година.

Процедурата по публикуване на ГФО е подробно описана в Закона за търговския регистър. За да спестим времето ви, в тази статия ще разгледаме няколко препоръки от счетоводителите на Acc-ConsultCo.com.Read More »Каква е процедурата за публикуване на ГФО

Счетоводни услуги за морги за коли

Лесно ли е осчетоводяването на българските автоморги

Като всяка разнообразна дейност, автоморгите са едни от най-сложните за осчетоводяване. Техният бизнес модел варира, което, до голяма степен, оправдава и трудността при работа с тях. От закупуването на кола от репатрак до раздробяването й на части, продаването на тези части и прочее – всичко това изисква прецизност и стриктно спазването на законовите норми.Read More »Лесно ли е осчетоводяването на българските автоморги