Skip to content

Простичко за правописа

Как да пишем правилноКолко е просто да се пише правилно! В българския език имаме пределно ясни правила за правопис. Поради незнание или модно подражание ние не ги спазваме. Ще припомня най-важните правила при писане на документи.

1.Интервал не се поставя преди, а след точка, многоточие, двоеточие, запетая, въпросителен знак, квадратна или ъглеста скоба, удивителен знак, затварящи кавички, дясна кръгла скоба, точка и запетая. В това отношение често стават грешки. Но, макар и от технически характер те развалят стила на един цял документ.Най-често това се получава след продължително взиране в монитора и умора.

2.Дългото тире изисква преди и след него по един интервал. Пример: Варна – нашата морска столица. Трябва да отбележим, че става въпрос за голяма тире, а не за дефис (малко тире).

3.Изписването на числата изискват следните основополагащи правила:

  • За десетичен знак се използва само запетая. Пример: 256,64 лв. Масово и повсеместно се греши, като вместо запетая чуждопоклоничеството ни кара да ползваме американската точка. И затова сме си виновни единствено ние. Ако превключите подредбата на клавиатурата на компютъра си на БДС с изненада ще откриете, че на мястото на точката от цифровия блок се въвежда запетая – точно такава, каквато изисква Българския държавен стандарт. От Майкрософт много коректно са се погрижили за това, но ние не знаем.
  • Числа, отразяващи групата на стотиците, хилядите и прочие, се разделят с половин интервал (този символ се въвежда с Shift+Сtrl+интервал). Това е така нареченият хиляден разделител. Пример: 45 265 автомобила. Този графичен символ е изключително непопулярен. Изключение правят дългите примерно ЕГН, фактури, разписки, регистрационни номера на договори. Там цифрите не могат да се разделят с интервал. Ако числото се състои само от 4 цифри, то те не се отделят с хиляден разделител: 3456 лица. Многоцифрени числа не могат да се пренасят на два реда.

4.В един текст трябва да се използват само еднородни кавички: Филмът се казва “Оцеола”; или филмът се казва «Оцеола».

5.Абревиатурите не се изписват в кавички: дирекция „Контрол на автомобилния транспорт”, но се пише като: дирекция КАТ.

6.Скобите се прилагат в целия текст еднотипно (кръгли или заоблени скоби) – например: (Петков). Знакът „/” не се отнася към скобите. Той е останал от времето на механичните пишещи машини, понеже не е имало достатъчно клавишни комбинации, и означава деление: 2/5 от стоките, или замества думата „или”: полетите до Русия/Холандия да се обозначат…

7.Използване на главните букви.

  • Имената на ведомства, институции, нормативните актове и др. са собствени имена и се пишат с начална главна буква: Министерство на външните работи.
  • Думи като област, община, село и други не са собствени имена и се пишат с малка буква: Дивдядово се намира на територията на община Шумен. Девня се намира на територията на област Варна. Забележка: Сигналът е регистриран в деловодството на Община Нови пазар – тук „Община Нови пазар” е името на структурната единица и се пише с голяма буква.
  • Началник, президент, министър, директор и др. не се пишат с първа главна буква, понеже не са собствени имена: На срещата дойде Иван Денев – директор на дирекция ЦСБОП.
  • Думи като отдел, дирекция и др. също се пишат с малка буква. Пример: дирекция БДС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *