Skip to content

Най-важните неща, които трябва да знаете, преди да изтеглите бърз кредит

преди да изтеглите бърз кредит

Все повече стават възможностите за бързи кредити. Причината вероятно се крие в кратките срокове за одобрение и по-ниските документални изисквания. Само че – както с всеки кредитен продукт, тук също трябва да сте наясно с някои специфики, за да вземете информирано решение.

Какво представлява бърз кредит?

Това е кредитен продукт от небанкова финансова институция, който се отпуска след, обикновено, по-кратки срокове за одобрение. Често единственото изискване е представяне на лична карта. При това – не забравяйте – тук отново се прави проверка на кредитната ви история. Разликата е в това, че и при по-лоша кредитна история, потребителите имат шанс за одобрение за бързи кредити.

Суми и срокове за изплащане

Обикновено сумите за бързи кредити варират, спрямо дадения кредитен продукт. Те могат да са както по-ниски, така и по-високи, като сроковете за изплащане се съобразяват с желанията на потребителя спрямо зададен максимален период.

Видове кредитни продукти

От типа бърз кредит има няколко различни вида:

  • До заплата
  • За текущи нужди
  • За ремонт
  • За закупуване на уреди
  • За сметки
  • За почивка

Условия

Общо взето, условията за отпускане са по-облекчени. Необходимо е потребителите да са български граждани над 18-годишна възраст, да не излежават наказание „лишаване от свобода“ и да имат наличие на доходи. В повечето случаи не е нужно представяне на договор или наличие на поръчител, но такива могат да се изискват при теглене на по-високи суми. Голяма част от предлаганите продукти са без изискване за минимален доход.

Специфики

Подобни кредитни продукти могат да се отпуснат и без наличие на определен минимален доход, без поръчители и при лошо кредитно досие. Трябва да се има предвид, че и тук съществува възможността от отказ, но в по-ниска степен.

Процесът е по-бърз и в някои случаи може да се осъществи до три часа. Изплащането на сумата по кредита също е в доста по-кратки срокове. В някои случаи потребителят може да получи заявените финанси и в същия ден, в който е одобрен.

На какво трябва да се обърне внимание

Винаги при теглене на какъвто и да е вид кредит е нужно да се избере доверена и надеждна институция. Тя трябва да има право за обработка на личните ви данни и да е законово регистрирана.

Необходимо е да се проверят условията по различните предлагани кредити продукти и да се обърне специално внимание на лихвите, сроковете за плащане и неустойките.

Потребителят трябва да помисли внимателно каква сума да изтегли. Не е препоръчително тегленето на сума, за която не е сигурно, че ще може да бъде изплатена.

Винаги следва да се прочита добре договора си, преди подписване. Ако нещо не е ясно, трябва да се поискат уточнения и консултация. Нужно е да се разбират добре и правилно всички части от договора.

Накрая – ако просрочите задълженията си, не тръгвайте да се криете, когато кредитодателят ви се обади, за да ви извести, че имате просрочие. В този случай съществува опасност от ангажиране на фирми за събиране на взимания. Понякога – дори частни съдебни изпълнители. Ако нямате възможност да платите навреме, потърсете кредиторите си и попитайте какво могат да ви предложат като алтернативен вариант.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *