Skip to content

Музикалните инструменти в древността

Music Shop
Music Shop
Music Shop

Музикалните инструменти са възникнали в дълбока древност. Първобитният човек се вслушвал в звуците около себе си – шумът на вятъра, пеенето на птиците, звънтящата тетива на лъка по време на лов, тропотът на бягащите диви животни… В ежедневната борба за оцеляване, която водел с природата, той имитирал звуците около себе си, за да омилостиви стихиите, да примами плячката си, да установи контакт с другите от племето, да се весели… Наред с човешкия глас, ръцете и краката, като музикални инструменти се използвали камъни и дървета, които се удряли едни в други, рогове, кости, опънати кожи от убити животни, тръстикови стъбла…

Така още в зората на човечеството се оформили три основни вида инструменти – ударни, духови и струнни. Постепенно те се усъвършенствали – някои изчезнали с времето, при други се променили външният вид и начинът на свирене, появили се и нови…
В древността ударните инструменти се правели от камък, дърво и кожа, а по-късно, с откриването на металите – и от метал. Първоначално на тях се изпълнявали шумове и отделни тонове, а по-късно се появили и такива, на които може да се свири мелодия.
В зората на човечеството ударните инструменти имали основна роля в ритуалите и игрите. Те съпровождали движенията, като отмервали ритъма.
По-късно, в течение на много векове, ударните инструменти се използвали главно за съпровод на духовите и струнните инструменти, които свирятосновната мелодия.
Днес ударните инструменти са част от почти всички инструментални състави – духовият и симфоничният оркестър, оркестрите за танцова музика, малките инструментални формации за фолклор, джаз, рок, поп музика и др. Съществуват и ансамбли само от ударни инструменти. Един от най-популярните у нас е ансамбъл
“Полиритмия“. Репертоарът му включва преработки на класически пиеси и популярна музика, както и творби, създадени специално за този състав.

Първите духови инструменти били изработвани от стъбла на тръстика,
кости и рогове на животни. Постепенно се появили и инструменти, направени от обработено дърво. Векове по-късно умението за фино обработване на металите води до появата и на медни духови. Тези инструменти изминали дълъг път на развитие. С течение на времето към основния корпус се добавили приспособления за вкарване на въздуха – наустници, мундщуци, стройки, както и различни механизми за свирене – клапи,  вентили, цуг и др.

Източник: Music shop bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *