Skip to content

Крестън Булмар – счетоводни и консултантски услуги, и не само

Мур Стивънс Булмар / Крестън Булмар е компания, основана от Емил Попов през 1996г., чиято основна дейност са счетоводни, одиторски и консултантски услуги за бизнеса. В първите си години от съществуването си, българската фирма е клон на престижната Moore Stephens International, а днес вече е част от Kreston International – световна компания за счетоводни и консултантски услуги, предлагани в почти всяка част по света – 100 държави и над 800 офиса по света.

В България фирмата има офиси в София, Перник, Сливен, Велико Търново, Кюстендил, Пловдив, Кърджали и Силистра. Днес Крестън Булмар е една от най-бързо развиващите се компании в бранша, като предлага широка гама услуги за бизнеса, като пейрол, изготвяне на данъчни декларации, ТРЗ, счетоводни услуги, фактуриране и много други.

Крестън Булмар разполага и с колеж за млади специалисти по счетоводство – Булмар Колидж. Там се обучават млади кадри – студенти или наскоро завършили специалността – по програма, покриваща всички области на науката и даваща цялостна теоретична и практична подготовка. Изпитът определено не е от най –лесните, като само малка част от включилите се в курса успяват да го преминат и да постъпят на работа в компанията.

Един от останалите активи на Мур Стивънс Булмар е счетоводният им софтуер – Булмар Офис, който се използва от по-голямата част от счетоводителите в страната и е с най-много възможности в сферата. Първата му версия и началото на разработката му е още през 1998г.

Редовните клиенти на компанията днес са над 1000 от по-големите български фирми. Въпреки това, персоналът наброява само около 90 души. Крестън Булмар не се страхува от технологиите, а се опитва да ги внедрява за още по-висока ефективност в работата си – IT инфраструктурата на децентрализираната компания е изградена върху VMware виртуализирани и изключително високо защитени сървъри. Компанията е и сертифициран „златен” партньор на Майкрософт за България.

Специалистите в Крестън Булмар могат да се похвалят с изключителния си професионализъм, гарантиращ сигурността на клиентите им. Всеки документ, който излиза от компанията минава двойна проверка при различни служители и по този начин се подсигурява неговата точност и надеждност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *