Skip to content

Клавишни музикални инструменти

Всички клавишни музикални инструменти, от пианото през органа до синтезатора, независимо че са различни се задействат от клавиатура – поредица от клавиши, всеки от които при натискане издава тон с определена височина.

Клавишните инструменти (от латински clavis – ключ) се делят на три вида: инструменти при които звукът се получава при дърпане на струните – клавесин , вирджинал и спинет; инструменти със струни които се удрят – пиано ,клавикорд, пианофорте – при тях звукът се получава при удряне на чукчетата върху струните (Клавишът има лостче което завършва с чукче. Чукчето удря струната когато натискате клавиша. То е разположено под клавиша.);и органът, който е духов клавишен инструмент. Всички те са полифонични (многогласие – комбинация от няколко гласа или мелодични линии) инструменти.

Клавикордът

Клавикордът е първият средновековен клавишен инструмент. За разлика от някои пиана, кордите ( струните ) му са разположени перпендикулярно на клавишите над резонаторната дъска и са удряни от малки метални пластини. Отначало го поставили на маса, а през XVII век го монтирали върху конструкция от дървени крака. Звученето му е богато и мелодично но доста тихо.

Органът един цял оркестър

Органът е най старият клавишен инструмент. През вековете той е претърпял значителни промени, но принциът му на действие не се е променил много. При него въздухът преминава през тръбите благодарение на духала. Органът е мощен и мономентален инструмент – има го в църквите и в някои концертни зали. Той има сложна конструкция. Най – общо казано, той се състои от конзола, мехове, корпус и тръби(понякога органът може да има над 10 000 тръби).Сроден на органа инструмент е изобретеният през XIX век хармониум. Вместо тръби той има духала, които могат да се задвижват и с електричество.

Големите майстори на инструменти

Историята на инструментите е тясно свързана с майсторите на инструментите т. е. с онези, които ги измислят и произвеждат. Мнозина от тях са посветили живота си на усъвършенстването на тези механизми. В Антверпен например фамилията Рюкерс е изобретила през XVII век много красиви клавесини.
Пианото е родено в Италия, но англичнинът Джон Бродууд(Измайсторил първия роял) го е усъвършенствал в края на XVIII век.
Във Франция нововъведенията на Себастиен Ерар (1752 – 1831) открили възможност пред изпълнителите да постигат голяма виртуозност.
Други големи майстори на музикални инструменти са производителите от златния век на пианото: Плейел и Гаво във Франция, Бьозендорфер – в Австрия, Бехщайн в Германия, Стейнуей в Съединените щати и Европа. Имало е и велики майстори на органи. В наши дни Американецът Чарлз Фиск продължава осъвременяването на този инструмент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *