Skip to content

Каква е разликата между целеви и нецелеви ипотечни кредити

  • by

Тема, която вълнува в голяма степен потребителите е ипотечния кредит

На практика много хора теглят такъв, но неинформираността по темата не е малка. Най-важното, което е хубаво да знаете е, че съществуват два вида такъв кредит. Първият е целевият ипотечен кредит. Той се отпуска на хора, които имат точна идея за какво ще им послужи. За вторият – нецелеви – се усвоява дадена сума, без институцията да се вълнува за какво ще послужи тя на потребителя.

Целеви кредит е например ипотечния кредит за покупка на недвижим имот. Той може да бъде жилище или помещение за бизнес (магазин, заведение, офис), също така земя и т.н. Размерът на кредита зависи от пазарната оценка на имота, а също и от договорената сума за покупка. Ако кандидатстващият отговаря на условията за добра ежемесечна заплата, няма проблем за каква сума става въпрос. Обикновено максимална такава няма. Сроковете за връщане са различни като започват от 20 години и достигат до към 35 години.

Целеният кредит за строеж също е опция

При него се отпускат пари при наличието на парел и архитектурен план, най-често за къща. Банката изисква тези документи, като цената на архитектурен план и строителни услуги, разрешение за строене и т.н. Дали ще го получите зависи от няколко неща. На първо място какво е обезпечението ви, възможно е да ипотекирате и този имот. На второ място какви доходи имате и накрая дали документите ви отговарят. Срокът за връщането на кредита е по-малък като говорим за 25-30 години.

Потребителски кредит (нецелеви ипотечен) е вторият вид ипотечен кредит, за който споменахме. При него банката не търси обяснение за какво ще се използва. Това има своята цена, като например това, че отпусканата максимална сума е по-малка от ипотечен кредит за закупуване на жилище и тя зависи от политиката на всяка банка. Сроковете за връщане също са по-малки и лихвата е възможно да е по-висока. На практика понякога този вид кредит е доста по-неизгоден. Дали ще го получите зависи от това какво обезпечение ще дадете (имот, ценни книжа, паричен ресурс, поръчители) и какво работно възнаграждение получавате всеки месец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *