Skip to content

Как да изберем професионален адвокат?

Преди да пристъпим към наемането на адвокат, който ще представлява вашите интереси по гражданско или недай си боже наказателно дело, или пък просто, за да получим необходима правна консултация трябва да имаме предвид, че професионалният адвокат притежава много други качества в сравнение с много от претендиращите да са юристи хора. В настоящата статия ще разгледам малко по-подробно основните признаци, които определят един юрист като професионалист.

На първо място квалифицирания специалист в дадена правна област ще се постарае преди всичко да изясни всичките подробности по вашето дело, и едва след това ще даде становището си и ще ви съобщи на какъв изход най-вероятно можете да разчитате. На второ място добрия адвокат, познавайки несъвършенствата на съдебната ни система, ще се постарае по всякакъв начин да реши възникналите за вас проблеми извънсъдебно. Третият признак, по който ще познаете професионалистът е, че той няма да се ангажира с определен срок за разрешаване на проблема, защото колкото и добре да познава съдебните процедури, той знае, че това колко ще продължи един процес зависи не само от него, а и от съда, отсрещната страна и други независещи от него фактори. Ако един адвокат се ангажира с точни срокове за разрешаването на определен казус това определено е причина да се отнесете към него с определено подозрение. На четвърто място добрият адвокат ще се старае да държи клиента си наясно с развитието на делото му и ще споделя вижданията и следващите си стъпки, както и предполагаемия резултат от тях за благоприятното решаване на възникналия правен проблем.

Петият признак, по който ще познаете юристът-професионалист е, че той провежда предварителна работа с клиента и неговите свидетели и преди съдебното заседание уточнява с всеки какво и на кой трябва да каже, за да бъде постигнат положителен резултат. На шесто място професионалният адвокат си личи по акуратната грижа за документацията си и по това как се готви за своите дела. След приключването на съдебното заседание той трябва да се запознае с протокола от него и своевременно да напише впечатленията и възраженията си, за да може при необходимост да обжалва решението на съда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *