Skip to content

Холестерол – същност

Много често хората свързват понятието холестерол с определени негативни последици и явления. Повечето от нас изпадат буквално в паника при самото споменаване на изразите висок холестерол или холестерол над нормата, като най-честата асоциация, която се прави с това, е настъпване на болестно състояние на организма.

Най-често срещаният имидж на холестерола е като на много рисков фактор за редица заболявания на сърцето. Важно е да се познават същността, ролята и функциите на холестерола, за да се избегне погрешната представа за него. В действителност той е неизменна част от човешкия организъм и спомага изключително много за обмена на веществата в организма.

Холестеролът е важен елемент на клетъчните мембрани и е от фундаментално значение за клетките – за тяхната структура, в която той участва, и за правилното им функциониране. Друга важна отличителна черта на холестерола е, че той участва в структурата и на някои от най-важните за човешкия организъм хормони като например мъжките и женските полови хормони, жлъчните жлези, хормоните на надбъбречната жлеза и други, като отговаря за правилното протичане на техния синтез.

Тъй като холестеролът циркулира в човешката кръв, която е предимно съставена от вода и за да не бъде разтворен в нея, той се пренася от белтъци, наречени апопротеини, които пък от своя страна влизат в сложния състав на липопротеините. Липопротеините са всъщност комбинация от мастни кръвни субстанции – така наречените липиди, и гореспоменатите апопротеини. Липопротеините са съответно важен индикатор за нивата на холестерол в организма, поради което те са обект на изследване при неговото измерване и отчитане.

Съществуват няколко вида липопротеини. Първият вид са така наречените липопротеини с ниска плътност, които са известни с наименованието „лош холестерол“ – LDL. Те именно пренасят холестерола в отделните части на тялото и спомагат за неговото отлагане в съдовете, като по този начин съдействат на процеса на натрупване на холестерол в тях. Вторият вид липопротеини са тези с висока плътност – HDL. Те от своя страна способстват за изчистване на холестерола от организма, поради което се срещат под наименованието „добър холестерол“.

Третият, последен вид липопротеини са тези с много ниска плътност – VLDL. Те са съставени от изключително малко количество белтъци и холестерол, поради което не са съществен елемент от изследванията на холестерола в човешкия организъм. За здравето на човека е важно наличието на добро съотношение на липопротеините с висока и ниска плътност.

При ниско ниво на LDL холестерол и повишено ниво на HDL съществуват реални предпоставки за минимизиране на риска от развитие на стенокардия и други сърдечно-съдови заболявания, друг вариант за борба с проблемен холестерол си остават продукти, препоръчвани от лекари като например LipoPhytol®.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *