Skip to content

Алкохолизмът води до редица проблеми

Проблемите на зависимите от алкохола хора са много и трудно могат да се изброят накратко, но все пак ще се опитаме да маркиране основните неща, които допринасят за деградацията на хора, страдащи от алкохолизъм.

На първо място разбира се стои здравословното състояние на човека, злоупотребяващ с алкохол. То се влошава постепенно като теоретично могат да се засегнат всички органи и системи. Болните от алкохолизъм страдат от липса на витамини, заболявания на нервната система, увреден черен дроб (знаем, че той преработва токсините в организма, а алкохола носи голямо количество вредни вещества), мозък, стомах и т. н.

Други сериозни проблеми, съпътстващи любовта към чашката са социалните отношения на страдащия от алкохолизъм.

Той влошава отношенията си с хората от най-близкото си обкръжение, колеги, съседи и роднини, защото постепенно най-важното нещо за него е да си набави алкохол и нищо друго не е от такова значение.  Често това е свързано с агресивни прояви, скандали, липса на уважение и деликатност, неспазване на благоприличие и нарушаване на обществения ред.

Друг сериозен проблем на зависимите от алкохол е липсата на средства. Тъй като често те губят работата си поради порока, на който са се отдали, те остават без никакви средства за препитание и това води до редица финансови затруднения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *