Свят без чанти е свят без радост

November 16, 2021 at 14:24

Дамски чанти. Те са толкова много и са толкова различни. Всъщност сякаш има по една дамска чанта за всеки ден от годината или пък по една дамска чанта за всяка жена в света. Истината е, че жените много държат на чантите си и някой от тях си купуват по няколко […]

Управление на пасива с бързи кредити

November 13, 2021 at 14:33

Най-важният „показател“, който ще покаже дали дадена година е била финансово успешна или не, е нетна стойност . Добре е обаче да изготвяте обобщение на нетната стойност на активите повече от веднъж годишно (напр. веднъж на тримесечие), за да сте постоянно наясно със състоянието на вашите активи и дали тяхната […]