Създателите на микенската и критска култура

June 29, 2019 at 15:41

Докато на Изток  в предна Азия и северна Африка- още през 4 х.пр.хр. се пораждат и разцъфтяват големите огнища на човешката култура,Европа далеч от този стадий на развитие. Единствено районите, в които се развива цивилизация, са о.Крит, островите от  Егейско море и Гърция. Причините за появяването на древната култура тук […]