Skip to content

Защо сметката ми за ток е толкова висока?

За да разберете защо сметката Ви за ток е толкова висока, първо трябва да проверите каква сметка е нормално да плащате за ток! Ако сметката ви е засечена наскоро, просто вижте по-старите си сметки и сравнете с колко се е повишило месечното ви потребление на енергия. Погледнете само колко е количеството на изразходваната електроенергия, която се измерва в кВтч. Не гледайте крайната цена, защото тя може да е променила стойността си – обикновено размера на сметките се повишава.

Ако използваните от вас кВтч са приблизително еднакви, но сметката ви е по-висока, тогава причината за високата ви сметка е ясна – увеличение цената на тока! Другите по-малко вероятни причини са обслужващата ви компания да търси неизплатени задължения или да сте преразпределен към друго населено място с други такси за електричество! Уви, при тези случай дори всяка седмица да извършвате проверка сметка, трудно можете да контролирате разходите си за електроенергия.

Може би вашата сметка за електричество не се е повишила, а просто винаги е била висока, а просто сега обръщате внимание. В този случай трябва да сравните вашето потребление със средното за България! Едно средностатистическо българско семейство изразходва около 300 кВтч за месец (3500 кВтч годишно). Ако и вие се вмествате в тези граници, то вашата сметка за електричеството е нормална. Нормалната сметка за електричество не означава, че е добра, тъй като повечето хора изразходват повече ток от необходимото.

Да предположим, че вашата сметка за електроенергия е по-висока в последните месеци. Нещото, което трябва да направите, е да видите дали описаното в сметката ви отговаря на показаното от електромера. Ако в сметката пише, че съм изразходвал 700 кВтч, а обикновено изразходвам 300, то един бърз поглед към данните от електромера ще ни даде да разберем, че данните са отчетени погрешно. Ако сте заплатил сметката си, се обърнете към енергото, за да ви приспаднат парите от следващата сметка.

Ако данните от електромера ви съвпадат с тези от месечната ви сметка за ток, то следващата стъпка е да проверите дали електромера ви е изправен и отчита точно.

За целта изключете всички уреди и прекъсвачи в дома си и вижте дали електромерът ви продължава да отчита потребление.

В крайна сметка, вие сте единственият човек, който може да отговори на въпроса: „Защо сметката ми за ток е толкова висока?” , защото вие сте човекът, който има достъп до всичките ви сметки за ток и до електромера ви. Ако не ви се занимава с по- обстойни проверки, които описахме по-горе, можете да се задоволите с универсалния отговор: „Защото живеем в България”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *