Skip to content

Защо са важни здравето и безопасността на работното място?

Независимо дали работите в опасна среда или в сравнително по-безопасна зона, безопасността на работното място, е важна за предотвратяване на аварии и трудови злополуки. Тъй като прекарвате по-голямата част от времето си на работното си място, то трябва да е безопасно, така че да не се създава заплаха за здравето. По този начин здравето и безопасността на служителите са основни проблеми на организацията.

Безопасност в корпоративния сектор

Установен факт е, че работата в корпоративните сектори е значително по-безопасна от работата в мини и фабрики. Работната среда е благоприятна за служителите и се гарантира безопасността, за да се избегнат малки злополуки, като падания, разливи върху техниката в режим на работа и други ситуации, които могат да възникнат в офиса. Шансовете за късо съединение и избухването на пожар винаги са налице, така че пожарогасителите са задължителни, както и обученията на служителите да се борави с тях. Авариите вътре в асансьорите, макар и да не са чести, могат да бъдат опасни и за да се избегне това, те трябва винаги да бъдат наблюдавани за правилното им функциониране.

 

Безопасност на миньорите

Безопасността в подземните мини е най-важната грижа на минната компания. Работата под земята винаги носи потенциални рискове за живота. Повечето аварии на работното място са регистрирани в подземни мини и следователно трябва да има достатъчно разпоредби за отстраняване на подобни злополуки. Миньорите са снабдени с каски, очила и друго оборудване, за да се гарантира безопасността по време на работа. Задължително е редовно да се наблюдават минните колички и асансьори, за да се избегнат транспортни произшествия. Осигурена е храна и вода и управлението на организацията следва да се грижи за всички изисквания. Работната зона на миньорите се проверява редовно, за да се предотврати възникването на непредвидени аварии.

 

Безопасност на ядрените централи

Работата в ядрени централи определено е рискована работа, тъй като има шансове да се изложите на изтичане на радиация. Системите за ядрена безопасност най-вече гарантират, че не се отделят радиоактивни материали дори по време на аварии, докато работниците получават висока защита по време на работа в тях и в близост до тях. Те са оборудвани със специални якета, маски, очила и шапки, устойчиви на радиация. Излагането на радиация причинява рак, който в повечето случаи е фатален. По този начин опазването на здравето на работниците е основната грижа на ядрените централи и компаниите.

 

Безопасност във фабриките

Хората, работещи във фабрики, където до голяма степен трябва да се справят с евентуален пожар, инструменти и химикали, получават огромна защита за предотвратяване на опасностите за здравето. Редовно се проверяват машините и другите инструменти, за да се гарантира, че те са безопасни за работа. Безопасността на работното място е основна грижа на такива места, тъй като излагането на тези рискови обекти определено би имало вредни последици. По този начин те са правилно оборудвани със спасителни съоръжения, които им предлагат значителна защита.

 

Източник: орган за контрол “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *