Skip to content

За решаване на проблемите – складове под наем


Развитието на собствен бизнес е свързано с изграждане на достатъчна материална база, която да осигури нормални условия за всички дейности. За да се икономисат средства често се предпочитат складове под наем. Предложенията на складови помещения са много и разнообразни. Всичко това дава възможност за добър и подходящ избор. Преди всичко се проверява пътната инфраструктура – да има добри връзки с магистрали, железопътен транспорт или воден. Освен това се предпочитат такива складови помещения, които да имат големи прилежащи площи, осигуряващи паркинг, възможност за свободно движение на транспортните средства.

Складовете под наем трябва да отговарят на всички условия, необходими за съхраняване на различните суровини, стоки, материали. Различните стоки имат нужда и от различни условия – температура и влага. Някои видове се нуждаят от ниски температури, а има и такива, които се нуждаят от замразяване. Това налага да се търсят помещения с хладилни камери.

Същевременно трябва да се разгледа и работата на различните системи – водоснабдяване, канализация и наличие на отоплителна система. Някои фирми предпочитат да наемат и офиси за да са винаги в готовност за работа със складираните стоки.

Вътрешността на помещенията трябва да позволява работа с товаро-разтоварна техника, за да се механизират процесите по обслужване на складираните стоки. Да бъдат добре оборудвани с необходимите стелажи. Пространството в помещението трябва да е не само добре организирано, но и максимално да се използва. Не са желателни в това пространство колони, както и стелажите трябва да осигуряват плътно да се използва пространството.

За добрата работа в складовете под наем допринасят и добре планираните битови и административни помещения. Информационната система трябва да е на нужното ниво, както и обслужващия персонал. Опита на изпълнителските кадри е от голямо значение. Трябва да умеят сами да взимат решения за различните дейности по товарене и разтоварване на складираната стока или материали. В складовете под наем трябва да има сигурна охрана и пожарна безопасност.

За да няма проблеми при складиране и съхраняване на стоки и различни други товари е необходима много добра организация на целия работен процес. За намиране на подходящите складове под наем е добре да разгледате различните предложения в интернет и сайтовете на утвърдени в бранша фирми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *