Skip to content

За качествен живот във входа – професионален домоуправител


За да има нормални взаимоотношения в общата жилищна сграда е необходимо да се избере човек, който да се грижи за общата собственост и да прилага стриктно закона за етажната собственост. Това може да бъде собственик, избран на общото събрание или да се ползва професионален домоуправител.

Всяка кооперация решава по какъв начин ще си стопанисва собствеността и ще поддържа реда. Задълженията на домоуправителите са много, което изисква да се отдели време за тяхното изпълнение. Реално в повечето входове се избират такива само за да се попълни протокола, защото това е изискване на закона за етажната собственост.

Хубавото е, че се появиха фирми, които предлагат професионално управление на общата собственост. За да се възползвате от тази услуга е необходимо решение на общото събрание и договор с фирмата. Може да разгледате наличните в интернет предложения и да направите своя избор. Това ще ви реши проблемите във входа.

Профеионалният домоуправител е добър специалист, познава закона за етажната собственост и умее да го прилага. Благодарение на неговите организационни качества в кооперацията ви ще се установи ред, ще има дисциплина, а чистотата ще бъде на нужното ниво. За него основна грижа е вашата приятна обстановка – чисти и светли общи части, поддържан в изправност асансьор, направа на неотложни ремонти. Разбира се, за да се постигне всичко това е наложително всеки да плаща дължимата месечна такса навреме. Така ще бъдат платени всички общи сметки за ток, вода, асансьор, чистач.

Работата на поддържащата фирма на асансьора се наблюдава от професионалния домоуправител. Той се отнася много отговорно към всяко свое задължение, защото получава заплата за това. Преди всичко във фирмите за професионално управление на общите жилищни сгради работят проверени специалисти, което е гаранция за качествено свършена работа. Всяка една фирма предлага пакет услуги, които са насочени към създаване на спокойствие и уют за живущите в кооперацията.

Всички приходи и разходи се отчитат на общо събрание, свикано от професионалния домоуправител. На това събрание се уточняват и спешните и неотложни ремонтни дейности. Наред с всичко това професионалистът решава навреме възникналите междусъседски спорове и следи за спазване правилника за вътрешния ред в кооперацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *