Skip to content

Всичко за PVC дограмата

1. Рамка

Това е основната носеща част на дограмата, здраво прикрепенa към отвора на прозореца. PVC профилите се режат по индивидуални размери за всеки прозорец, това е от голямо значение за звуко и шумо изолационните свойства на всяка дограма.  Здравината се осигурява от поставянето на П-образни метални профили в рамката.

2. Крило

Крилото, както рамката се състои от пластмасов профил. Съвременния прозорец може да има няколко варианта за отваряне: хоризонтално, вертикално и комбинирано в двете плоскости. В първия случай това е традиционното отваряне на прозорците. Във втория – се отваря само горната част на крилото. Третият вариант съчетава и двете възможности. Понякога прозореца може да бъде само витрина. Тази опция се използва често за големи прозорци, които се състоят от три части.

 3. Делител

За да видите делителя, прозореца трябва да бъде напълно отворен .Най-общо, делителя е пластмасов профил със стоманено укрепване вътре. Служи за разделяне на прозореца на две или повече отваряеми или неотваряеми части.

 4. Обков

Той обхваща пантите на крилото, брави за заключване,  дръжките на прозореца, всички подвижни механичми по периметра на крилото. Обкова е необходим, за да се осигури връзка между рамката и крилото, както и да се осигури плътно притискане на крилото към рамката. В допълнение, обкова осигурява различните начини на отваряне.

 5. Стъкло

В производството на стъклопакети се използват обичайните полирани и специални видове стъкло като оцветени или ламинирани стъкла. Триплекс – шумоизолиращо стъкло, направено на принципе на предните стъкла на автомобилите: две залепени стъкла. При счупване на ламинираното стъкло, то не се разпръсква, а остава цяло (само се деформира). Специални характеристики на стъклата се дължат на процесите на неговото производство.Чрез прилагане на специални покрития, които изпълняват различни защитни свойства: устойчивост на удар, пожароустойчивост, защита от слънце и UV радиация и др.

6. Стъклопакети

Въздуха и инертените газове, които са между стъклатата подобряват топлоизолационните качества на дограмата. Гаранционен срок на стъклото не е по-малко от 5 години. Двойните стъклопакети имат различна дебелина: 24мм, 28 мм, 32мм, 42мм. Най-добрата комбинация е 24мм(стъкло с дебелина 4мм, 16мм дистанционер и 4 мм дебелина на второто стъкло).За нашата климатична зона е оптимално  двоен стъклопакет със стъкло за спестяване на енергия.

 7. Гумени уплътнения

Намират се между крилото и касата, стъклопакета и стъклодържателя. Използват се за  защита от проникване на въздух и вода между отделните части на прозореца.

Съвременната pvc дограма има много добри шумо и топло изолационни свойства. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *