Skip to content

Ветеринарен кабинет – 10 неща, за които да сме подготвени

Счетоводител за ветеринарен лекар

В големите градове на страната постоянно изникват нови и нови ветеринарни центрове, които да обслужват постоянно нарастващия брой домашни любимци. Кучета, котки и много други са част от ежедневието на почти всеки от нас.

Заедно с нарастването на броя на ветеринарните центрове, неизменно се стига и до повишаване критериите за тяхното създаване. Изискванията стават все по-високи и по този начин се стига до етап, в който за завършилите ветеринари става трудно да се заемат с тази дейност, поне доколкото нямат опит в сблъсъците с бюрокрацията.

10 деликатни момента при ветеринарната практика

Счетоводител за ветеринарен лекарКогато стартирате ветеринарна практика за първи път, трябва да заделите известно време за да се запознаете с разпоредбите в съответната община. Както ще забележите, те не навсякъде са съвсем еднакви, което може да доведе до някои затруднения. Ето кои са четирите момента, които правя по-деликатно стартирането на бизнес в тази сфера:

1. Огромен брой разпоредби

Ветеринарните клиники са една от сферите, в които трябва да се покрие най-голям изисквания в дейността.

2. Вариации по общини

Макар че в основата си ветеринарната дейност може сериозно да се различава, все пак всяка община определя част от изискванията си независимо.

3. Изисквания за помещението

Има редица изисквания за това как трябва да изглежда един ветеринарен кабинет. Това включва разпределение на помещението, настилки и други подобни.

4. Безопасност на съхраняваните вещества

Тъй като във ветеринарните центрове традиционно се използват голямо разнообразие от упойващи вещества за да се реализират различни манипулации на животните, съществуват изисквания за поставянето на СОТ или инсталирането на метални предпазни щори и решетки.

5. Профил на клиниката

От голямо значение е това в каква насока ще се развива дейността на съответния ветеринарен център. Дали това ще е грижа за живота и здравето на кучета и котки или ще се наблегне на грижа за селскостопански животни, оказва голямо значение на критериите, които ще бъдат отправени към съответната клиника.

6. Какви манипулации ще се извършват

Ако във ветеринарния кабинет ще се извършва обезпаразитяване и имунизиране, изискванията ще са едни, но ако ще се прилага и кастриране или някаква друга форма на хирургически операции, тогава вече се прилагат съвсем различни правила и ще се отправят напълно различни изисквания.

7. Изисква се опис на дейностите

С цел да се вземе решение за издаването на разрешително за разкриване на ветеринарен кабинет, вие трябва да изредите в един списък дейностите, с които ще се занимавате. Счетоводителят на ветеринарния кабинет ще ги представи заедно с останалата изискуема документация, с което ще се задейства процедурата.

8. Опис на техниката

Прави се опис на техниката, която ще се използва за извършване на различни процедури. С помощта на това съответните органи ще определят дали отговаряте на изискванията за извършване на съответната дейност.

9. При отказ

Ако ви бъде отказано разрешение, вашият ветеринарен счетоводител трябва да изисква обяснение за основанията, на които се базира този отказ. Това ще ви позволи да се коригира грешката и да се повтори отново опитът за получаване на лиценз.

10. Регистрация по ДДС

Ако ветеринарната лечебница надхвърли определен приход, това означава, че фирмата трябва да се регистрира по ДДС. Разбира се, подобна регистрация може да се извърши от всеки и доброволно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *