Skip to content

Вакуумни слънчеви колектори

Слънчевите колектори набират все по-голяма популярност и в България, след като те са вече като един основен източник на електроенергия в по-големите държави. Използването им е един много добър начин да се намалят сметките за тока, най-вече за битовите нужди свързани със затоплянето на вода, въпpeĸи чe имa ĸoлeĸтopни cиcтeми зa oтoплeниe нa въздyxa и пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия.

Слънчевите колектори представляват слънчеви вакуумни тръби със сравнително прост принцип на работа. Слънчевата траба е с вакуумо-подобен дизайн като този на термоса. Устройството му е съставено от два слоя стъкло с вакуум помежду им. Външният слой на слънчевата тръба направена от боросиликатно стъкло, което има свойството да пропуска до 98% от светлината да премине и да достигне втория вътрешен слой, който също е със специално покриети. Специалното селективно покритие променя късовълновата слънчева радиация в дълги топлинни радиационни вълни с почти 94% ефективност и само 6% от слънчевата енергия се губи!

Слънчевите лъчи, които попадат върху колектора се преобразуват в топлинна енергия с помоща на абсорбер. Енергията се транспортира посредством течност до системата за отопление в къщата. Топлообменника е устройството което предава топлината генерирана от слънчевата радиация на водата, която ще се използва на всекидневните нужди на потребителите. Топлообменника представлява спираловидно навита тръба, която се поставя в самия бойлер. Топлообмена между затоплената от слънцето вода и водата в бойлера се осъществява когато през серпентината протече затоплената вече слънчева вода. Така водата за битови нужди се затопля, а течността в системата се охлажда, а процеца се повтаря.

Слънчевите колектори могат да се монтират навсякъде, но е задължително да са на слънчево място, където да се използва максималното количество светлина, което ще попада през деня, като за предпочитане е южното изложение. За по голямата ефективност колектора да се поставя под наклон с ъгъл около 40-45°, но той може да бъде променян, като все пак трябва да е между 25-50°.

Информирайте се с още полезна информация за тези съвременни източници на безплатна енергия от http://www.emde-solar.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *