Skip to content

bg

Издаване на ПИК код от НАП

Нужен ли ви е ПИК за фирма

ПИК е сравнително ново въведение в електронната система на НАП за достъп до лична и фирмена информация. Това бе в следствие на кампания за оптимизиране и улесняване достъпа до нужна информация, справки и документация на частни лица и юридически представители.Read More »Нужен ли ви е ПИК за фирма