Skip to content

Стадии при рак на гърдата

Рак на гърдата е вид тумор, който се образува в тъканите на гърдите. Той засяга повече жените, но има 1% от мъжете, които също за подложени на риск. Вижте всички етапи на рак на гърдата:

Етап 0 е неинвазивен и понякога се нарича интрадуктален карцином на гърдата (ИДК). В този стадий болестта е напълно лечима. С преминаването към следващите етапи ракът става инвазивен.

Стадий 1 – ракът е инвазивен и започва да пробива към съседните на заразената тъкани. Размерът на тумора на този етап е около 2 см. и все още не е нахлул в лимфните възли.

Стадий 2 се разделя на ІІ А и ІІ Б. В случай на ІІ А има три възможности. Туморът не е променил размерите си от предходният етап, но вече се е разпространил в лимфните възли под мишницата. Вторият вариант е подобен на първият, но се образуват ракови клетки и в тъканите около гърдите. В третият случай, туморът е по – голям и достига от 2 до 5 сантиметра. Във всичките три варианта няма разпространени ракови клетки в аксиларните лимфни възли. В случай на стадий ІІ Б туморът е по-голям от 2 сантиметра, но не повече от 5 и вече е разпространен в аксиларните лимфни възли. При тази фаза е възможно ракът да надхвърли 5 сантиметра, но тогава няма да е достигнал до тези възли.

Стадий 3 точно както етап 2 се подразделя на ІІІА, ІІІБ и ІІІВ.

ІІІ А – Ракът не е в гърдата, а може да бъде открит в аксиларните лимфни възли под формата на бучка и има разсейки до гръдната кост. Бучката може да бъде голяма около 5 сантиметра.

ІІІ Б

  • Туморът може да бъде във всякакви размери и се е разпространил към гръдната кост или към кожата на гърдите.

  • Ракът на гърдата е пуснал разсейки към лимфните възли в близост до гръдната кост

  • Образува се възпалителният рак на гърдата, който е доста агресивна форма на тумора.

ІІІ В

  • Ракът се е разпространил в повече от 10 лимфни възела под мишницата

  • Достигнал е до гръдната стена и кожата на гърдите

  • Наблюдава се и в лимфните възли под и над ключицата и в близост до врата.

Стадий 4 е този, при който ракът се е разпространил и към другите органи на тялото като белите дробове, черният дроб, костите, мозъка и т.н. Този етап се нарича още метастатичен рак на гърдата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *