Skip to content

Специфика на слънчевите колектори с термосифон

Изчерпването на природните ресурси води до търсенето на алтернативи, които да заместят нефта, въглищата и газта. Човечеството е изправено пред все по-увеличаваща се консумация и все по-оскъдни ресурси. Всичко това тласка инвеститорите към нови възможности, които да заместят твърдите и течни горива. Възобновяемите източници на енергия или т.н зелена енергия се набавя от слънцето, водата и въздуха. Тя е екологично чиста и на практика неизчерпаема и това тласка все повече хора да се замислят  да инвестират средства в тази индустрия. В България са разпространени и трите вида енергия. На територията на страната има много ВЕЦ-ве, ветрогенератори, фотоволтаични слънчеви панели и слънчеви колектори. Най- достъпни и практични от всички гореизброени са слънчевите колектори. Те преобразуват слънчевата енергия в топлинна и са в състояния да задоволят нуждите на едно стандартно домакинство.

Слънчевите колектори от своя страна биват два основни вида, колектори с Heat Pipe технология и колектори с термосифон. В настоящата статия ще се запознаем със спецификата на колекторите с термосифон. Това са най-масовите системи разпространени широко на родния пазар. Известни са още като пасивни колектори, тъй като нямат от нужда от никаква друга допълнителна енергия, за да функционират с пълния си капацитет. Принципа на работа при тях е следния. Системата се състои от вакуумни тръби, които абсорбират слънчевата енергия и я преобразуват в топлинна. Нагрятата течност в тръбите предава своята топлина на буферния съд посредством топлообменник. Водата, която се съдържа във водосъдържателя се нагрява и се издига нагоре, като на нейно място идва по-хладна вода, която предстои да се нагрее. Така изцяло благодарение на физичните закони се извършва циркулация на водата в топлообменника и системата работи без никаква допълнителна намеса. Колекторите с термосифон се използват най-често за битови нужди тъй като нямат такъв голям капацитет да затоплят помещения. Друг недостатък е, че през зимните месеци системата няма достатъчно капацитет да поддържа нуждите на домакинствата и в най-студените дни на практика колектора е неизползваем.

В http://www.emde-solar.com/ вижте още информация за слънчевите колектори, принципа им на работа и още много други интересни неща.

Още подробности относно термосифонните слънчеви системи можете да намерите и прочетете на http://www.emde-solar.com/модели/слънчев-колектор-термосифон

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *