Skip to content

Слънчеви колектори – екологична енергия

Използването на слънчеви колектори за осигуряване на топла вода е едно съвременно решение на проблема с намаляване на разходите за битови нужди.

Тези системи от слънчеви колектори използват слънчевата радиация като ресурс за затопляне на вода за битови нужди. Главното предимство на слънчевата енергия е, че тя е неизчерпаема и е напълно възобновяема, за разлика от изчерпаемите природни ресурси, които продължаваме да използваме. Използвайки колекторите, ние облекчаваме свръхпроизводството на електроенергия, а също и предпазваме околната среда от глобално замърсяване.

Въпросът, които всеки потенциален потребител си задава, е следния:

Защо слънчевите колектори са подходящо решение за осигуряване на топла вода за бита?

– Защото са доказано икономични.

Според статистиките човек използва средно на ден около 40 литра топла вода. Инвестирайки в употребата на слънчеви колектори се намаляват до минимум разходите за електроенергия, необходима за ежедневното затопляна на това количество вода. Трябва се знае също и че най-добре при монтажа на слънчевите колектори е те да бъдат поставени на място, максимално високо с голяма концентрация на слънчева светлина. Обикновено хората ги монтират на покривите си, като е добре да са с южно изложение. Добре е също, когато наклона, под които да поставени е около 40-45° или в интервала от 25-50°.

Защото гарантират дълготрайна експлоатация.

Гарантират се средно живот минимум 20 години, като също не е изключено да бъдат надхвърлени. От направените проучвания и изчисления се смята, че направената инвестиция се възвръща максимум до 4 години, или с други думи казано след този период на експлоатация, може да се каже, че вече печелите от ежедневното им ползване.

– Защото са екологични.

Всички предлагани на пазара колектори са безвредни. При тях няма отпадъчни материали, изгорели газове и други подобни, а както знаем слънчевата енергия е напълно възобновяем ресурс, които не замърсява и не ощетява природата.

Другият въпрос, които всеки с и задава, след като се интересува от експлоатацията на слънчевите колектори е дали колекторите за топла вода могат да се използват и за отопление. За да стане това обаче трябва да бъде снабден с помпа, която да осигурява циркулацията на затоплящата течност и все пак би било прекалено хубаво ако един колектор за топла вода може да отоплява например цяла къща, но уви на този етап е би било адски трудно.

Потърсете още отговори на въпросите, които ви вълнуват относно слънчевите колектори на http://www.emde-solar.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *