Skip to content

Съвременната логистика

Правилния избор на компания за логистика и логистични услуги може лесно да ви осигури така търсеното предимство пред конкуренцията и да обезпечи вашите отлични бъдещи резултати.

Днес логистиката е отрасъл, който следва бурно и динамично развитие, впрегнало желанията на предприятия, опитващи да оптимизират производството си и етапа по разпространение на продуктите си. Процесът логистика e определян с транспортирането на конкретни материали и суровини от една точка до друга при стабилни срокове и договорени цени, задоволяващи потребностите на търговски субекта, участващи в сключването на сделката – фирмата и фирмата, предлагаща услугата логистика.

Въпреки финансовата криза у нас, която изживява местния бизнес, борбата в нишата въобще не е редуцирана, а всъщност се е реорганизирала, факт, който прави нас редовите ползватели щастливи и доволни, облагодетелствани от настъпилите промени. В България освен редицата български компании, позиции и клонове имат и международни логистични компании с дълголетна история, десетки хиляди души персонал и офиси в цял свят. Самата услуга логистика е вдъхновяващ подход да освежите своя бизнес, да стъпите на нови пазари или да използвате продукти, отстоящи на другия край на планетата, за да производствения процес, намалите разходите и максимално висок ROI.

В съвременния бизнес, хитрото боравене с услуги като логистика, може да гарантира огромен ръст на постоянно догонващи конкуренцията фирми, като те започнат да предлагат на клиентите по-достъпни в ценово отношение продукти и услуги.

Редица фирми бързо се ориентират в новите тенденции на пазара и за разлика от преди 10 години, когато малцина осъзнаваха напълно пълното определение на термина логистика, към момента почти всяка фирма притежава отбор от мениджъри в сектора, касаещ логистичните услуги. Ясно се разбира мощта на подходящия логистичен метод и се ползва като изключително оръжие в борбата срещу конкуренцията.

Логистиката може да бъде различна, в зависимост от функциите, които изпълнява като това включва:

• Снабдителна логистика
• Дистрибуционна логистика
• Производствена логистика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *