Skip to content

Съвети при покупка на лаптопи на кредит

Във времената на икономическа криза, за съжаление става все по-трудно на потребителите да купуват стоки, които не са от първа необходимост в брой. За целта може да се ползва потребителски стоков кредит. Фирмите, които предлагат такива кредити са доста, а и броят им все повече се увеличава. Утвърдените имена, работят прозрачно, всички такси са видими преди подписване на договора, а лихвите са фиксирани. След като направите  своя избор в морето от лаптопи, остава да се ориентирате във върволицата от оферти за кредитиране. Много важно е да направим разграничението между лизинг и кредит.

Макар, че  е прието да се казва лизинг, това наименование не е съвсем правилно, защото при закупуване на лизинг, след като се изплати стоката остава собственост на лизингодателя, докато при кредита, си е  собственост на кредитирания. Разбира се, даже и да видите надпис лизинг, под това се влага смисъл “на кредит”. Малко объркващо, но мисля че ме разбрахте. Поради тази причина, няма да ползваме термина лаптопи на лизинг, а лаптоп на кредит. След като се запознаете с кредитните компании е ред да изберете най-подходящата кредитна схема. Вариантите са да натиснете кредитните калкулатори или да се свържете със служителите на кредитния посредник, за да изберете най-изгодната за вас схема.

Специфично е, че редовно се обявяват прмомоции с промоционално оскъпяване. На места се обявават с 0% оскъпяване, но обикновено е за ограничени продукти и за фиксирран срок. Оптималните варианти са с 1% оскъпяване месечно. Тоест, ако една стока струва 1000 лева, оскъпяването е 10 лева на месец х 12 месеца=120+1000=1120 лева с оскъпяването. Препоръчвам кандидатстването при авторитетно кредитни компании, с цел избягване на скрити такси и лихви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *