Skip to content

Рециклирането – нов живот за използваните ресурси

През последните години като основен проблем в световен мащаб се обособи замърсяването. Вниманието на цялото общество се насочи към начини за неговото ограничаване или елиминиране. Въпросът е, че дори и да се опитват няма как да се предотврати, тъй като постоянната консумация на всякакви продукти се увеличава и заедно с това изхвърляния боклук. Решение поне на част от проблема, а именно съхраняването и преработването на битовите отпадъци се явява рециклирането. Големият плюс на този метод е фактът, че на рециклиране могат да бъдат подложени метали, стъкло, пластмаса, хартия. Процесът стана изключително популярен в пунктовете за коли за скрап, тъй като в един стар автомобил се съдържа голямо количество метали. По този начин освен, че се разчистват улиците и зелените площи, но и се дава нов живот на вече използваните суровини.

Едни от материалите, рециклирани най – често са черните и цветните метали. Според статистиките все по – често срещаните метали, подлагани на рециклиране са желязо, алуминий и стомана. Страната ни има успех в това начинание, тъй като рециклира голям процент от вътрешните си отпадъци. Има два пътя, по които може да поеме готовият материал – да бъде изнесен за някоя страна или да бъде използван в производството тук. Благодарение на строежа си повечето метали след преработката не губят свойствата си, което позволява за тяхното няколкократко обработване. За разлика от рециклирането на хартия и пластмаса, при реализиране на процеса при метали не се отделя енергия, а просто се претопяват. Често разпространена практика стана хората да предават стария си автомобил в пунктове за коли за скрап. По този начин освен, че се грижат за природата, хората се грижат и за природните ресурси, които са изчерпаеми. Рециклирайки ги, се намалява нужното добивно количество, което се компенсира от преработеното.В повечето развити страни, правителствата са насочили своята политика именно към екологичния начин на рециклирането. Има тенденция за вбъдеще да се наложи масово процесът и в останалите държави. Методът силно се подкрепя от еколозите, поради положителното си въздействие върху околната среда. С развитието на технологиите се очаква да бъдат проектирани и реализирани нови техники и оборудване за подобряване на рециклирането. Целта е то да става по – бързо и по – прецизно, повече хора да участват като инициатори и да спомагат за набирането на различните материали. Неправителствените организации ще насърчават предаването на старите вещи, които могат да бъдат преработени, ще се провеждат различни кампании за почистване на изхвърлените отпадъци и рециклирането ще стане неразделна част от нашия живот.

За да бъде светът едно по – добро и чисто място за живеене, ние трябва да се положим усилия, а не да очакваме някой друг да го направи вместо нас. Големият успех започва от малките стъпки, които всеки един от нас трябва да извърви. Всяка помощ, дори най – малката ще бъде от полза за всеобщото благо. Затова не си затваряйте очите пред купищата отпадъци на улицата, не подминавайте изоставените, разпадащи се коли, паркирани кротко на тротоара, а вземете инициативата. В пунктовете за скрап можете да предадете старите метал, пластмаса и хартия и по този начин да им дадете нов шанс за живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *