Skip to content

Регистрация на фирма: ЕООД или ET

Когато сте решили да основете собствен бизнес и да регистрирате фирма, трябва да предвидите някои основни законови рамки и ситуации, както и данъци и други важни неща. Най-добрият вариант е да се консултирате с представители на избрана от вас счетоводна къща.

ЕООД или Еднолично дружество с ограничена отговорност е единият от вариантите. Тук е добре да знаете, че като за начало трябва да внесете капитал по сметката на дружеството, като вече няма минимални прагове в размер на хиляди левове в това отношение. Докато преди години размерът на този капитал трябваше да бъде не по-малко от 5000лв, то сега, след отпадането на това изискване, капиталът може да е в размер на само 2лв, с дял не по-малък от 1лв. Поради тази причина броят на регистрациите на ЕООД е нараснал в пъти, а самата регистрация е доста по-лесна. Важно е да знаете, че собственикът на този вид фирма отговаря за задълженията на дружеството само с размера на капиталът му /или неговият дял като съдружник ако става въпрос за ООД/. Ето защо ЕООД е един сравнително предпочитан вариант за регистрация на фирма. От друга страна обаче, има също така и доста особености в данъчен аспект, за които е най-добре да използвате услугите на счетоводна фирма.

ЕТ или Едноличен търговец е втори вид фирма, за регистрацията на която си заслужава да помислите. Тук нещата са много по-прости като организация, самата регистрация става с доста по-малък набор от документи и сравнително по-бързо във времето. Като цяло този вид фирми могат да разчитат на значително по-малко данъчни налози и доста лесен начин на водене на счетоводство. Това е едно предимство, тъй като не е задължително собствениците на ЕТ да ползват счетоводни услуги, както от лични счетоводители, така и от счетоводни къщи. Въпреки всичко обаче, силно препоръчително е в това отношение да оставите фирмата си в ръцете на професионалистите. Голям недостатък на ЕТ е, че собственикът отговаря за задълженията на фирмата с цялото си имущество.

Имайки предвид предимствата и недостатъците на тези два вида фирми, остава само да изберете най-подходящият тип за избраната от вас дейност, да си изберете име и да проверите дали е свободно в търговския регистър. И в крайна сметка, преди вземането на окончателното решение, консултирайте се със счетоводна къща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *