Skip to content

Призвание за святост – църковен брак


Водени от взаимните чувства на обич и разбирателство, влюбените желаят да свържат съдбата си за винаги. Да изградят свое семейство, да се радват и възпитават деца. Християните вярват, че трябва да се врекат във вярност пред Бог. За това след като са готови да получат Божията благословия те сключват църковен брак.

За да се вречете пред Бог е нужно да имате граждански брак. Това се отнася за нашата страна, защото в някои държави църковен и граждански брак са с еднаква юридическа стойност. Готовите за тайнството Венчание се срещат със свещеника, за да се уговори дата и да поговорят с него за своята вяра в Божията благодат. Разбира се, към това тайнство трябва да се пристъпва само тогава, когато и двамата съпрузи са готови и уверени в това, което желаят. При несигурност е по-добре да се изчака и във времето всичко се урежда.

За самия ритуал има някои изисквания. Младоженците и свидетелите да са кръстени, необходими са пръстени, които да се разменят, свещи. По-горе споменахме, че гражданския брак е задължителен. Трябва да се спазват и забраните за родствените връзки и тези по сватовство. Младоженците трябва да подпишат декларация, че нямат роднинска връзка помежду си.

Самото протичане на църковния брак е изпълнено с ритуали, които изразяват подкрепата на младото семейство от Бог. Младите се насърчават да бъдат верни на себе си и помежду си, да бъдат щастливи заедно, с Божията помощ да отгледат и възпитат децата си. През годините двойката да живее в мир и разбирателство, да бъде последовател на Божието дело.

Църковният брак носи блага в семейството, учи на любов и помощ, защото е благословен от Бог и Той е вечния пазител и закрилник на семейството. Този щастлив за семейството ден се споделя и с роднини и гости. Младата двойка получава поздравления и пожелания за щастлив семеен живот.

Хубавото е, че младите влюбени могат да изберат свещеник и храм, където да се вречат във вярност, да влязът в църковен брак и да получат Божията благодат. Така те вече ще могат спокойно да се справят с възникналите трудности, защото знаят, че Бог ги закриля, а това им дава сила да се справят с предизвикателствата на живота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *