Skip to content

Принцип на действие на онлайн радио

Ще се опитаме да дадем по ясна представа на принципа на действие при излъчването на онлайн радиоемисии. Първоначално звукът на радиочестотата влиза в закодирания компютър чрез монтираната звукова карта. Така нареченият кодер транслира звука на радиочестотата постъпил от звуковата карта в акустичен формат и го препраща на сървъра.

От тук сървърът транспортира звуковият сигнал от постъпилата онлайн информация към плейъра инсталиран на персоналният ви компютър, а от там чрез тонколоните към потребителя. Плейъра преобразува наплива от аудио сигнали в звук, който се чува чрез компютъра на потребителя.

На практика кодерът е софтуерна програма, която наглася аудио плейъра за работа. Той подготвя плейъра за дадения аудио формат. Кодирането представлява настройката на входящия аудио сигнал и го компресира във вид удобен за нормалното препращане онлайн. Начинът на компресията на звука и обема на употребената компресия обезпечава качеството на връзката, която потребителя получава накрая.

Накратко колкото по-голям обхват има честотната лента, толкова по-качествен ще е аудио звука, който ще получи потребителя. След завършване на кодирането, крайният поток от звукови данни ще достигне по определената за това линия към сървъра.

Сървъра пренастройва потока от звукови данни за радиопредаване по интернет и регулира получаването му към потребителя. Софтуера на сървъра е изграден така, че да контролира препращането на многобройни потоци от звукови данни. Неговата роля е също да проследява броя на потребителите, като събира информация за тях. Всеки потребител получава отделен поток от звукови данни, което изисква доста по-широка честотната лента. Примерно, повечето радиостанции излъчващи онлайн емисии ползват 20 kbps поток от звукови данни, ако се ползва сървър който да допуска капацитет едновременно на максимум от 26 потребители, тогава ще трябва интернет връзка над 500 kbps.

Интернет е връзка подсигуряваща онлайн достъп между сървъра и компютъра на потребителя. Информацията се разменя чрез дигитални данни.

Плейъра е устройство, което трансформира потока от звукови данни в сигнал, който да достигне до потребителя във вид на аудио сигнал. Той предимно е приложение на програма към операционната система на компютъра на потребителя, но може да бъде и отделно устройство, което да работи съвместно с компютъра. В плейърът постъпва пакет с данни, операционната система ги преподрежда в последователен ред, търси липсващи пакети, като се опитва да ги възстанови и декодира в аудио сигнал. За да се избегнат липсите поради забавяне или отсъстващи пакети от данни, плейърът съхранява информацията за определено време в буфера си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *