Skip to content

Причини да получите много нисък IQ в един тест за интелигентност

Хоумър СимпсънОще със създаването на първия тест за интелигентност през 1904 – 1905-а година от Алфред Бине, се е разбрало че това без съмнение е най-добрия метод за измерване на човешката интелигентност. Въпреки многото си недостатъци и до днес не съществува по-точна методика от стандартизираните тестове за интелигентност, известни още като IQ тестове.

Думата IQ е абревиатура и означава Intelligence Quotient, тоест на български – коефициент на интелигентност. Този коефициент е числото, което получавате като резултат в един тест за интелигентност (е, съществуват и такива, които не ви определят IQ-то, а използват някаква си тяхна измислена оценителна система). Според една от двете най-популярни скали, тази на Wechsler, хората с нормална интелигентност имат IQ от 90 до 110. В тези граници попадат (в идеалния случай) 50% от населението на нашата планета.

Какво може да доведе до много нисък IQ резултат?

Естествено разглеждаме ситуацията, в която този резултат е грешен, а не тази, в която вие просто имате много нисък IQ. Както вече споменахме по-горе, стандартизираните тестове за интелигентност имат много недостатъци. Всъщност, този факт предизвиква безкрайни спорове в научните среди. Но да се върнем на въпроса. Нека разгледаме списък с някои евентуални причини, поради които може да сте получили учудващо нисък резултат от някой IQ тест.

  • Тестът използва грешна методика за оценяване – Ако хората, разработили теста, не са запознати с точния начин за изчисляване на коефициента на интелигентност, то това може да обясни грешния резултат. Нужно e да се използва група от резултати, като им се приложи функция за стандартно отклонение.
  • Тестът има прекалено малко данни – Тъй като IQ-то е относителна величина, той не може да бъде определен като се тества само 1 човек на даден IQ тест. Нужно е да той да се раздаде на голяма група произволни хора за да може да се използват техните резултати. Ако теста е решен от прекалено малко хора, той няма да бъде точен.
  • Тестът не съдържа разнообразни въпроси – Човешкия мозък е изключително сложно нещо и за това съществуват много видове интелигентност. Някои хора са по-добри в един вид интелигентност, а други в друга. Ако теста няма разнообразни въпроси, това ще доведе до грешка.
  • Тестът съдържа прекалено малко въпроси – Ако въпросите не са достатъчно, няма как да се направи разлика между различно интелигентните хора. Неговата прецизност намалява драстично.
  • Умора и разсеяност по време на решаване – Ако вие сте били разсеяни или уморени докато сте решавали теста, това ще доведе до по-нисък резултат. Понякога това е достатъчно да сгрешите 2-3 въпроса, а в повечето тестове това води до значителна разлика (освен ако не е направен от много на брой въпроси).
  • Емоционалност и черти на характера – Вашия характер и настоящото емоционално състояние могат да окажат голямо влияние върху резултата. Ако изпитвате депресия, несигурност, липса на увереност и страх, със сигурност теста ще ви отнеме повече време и ще решите по-малко въпроси.

Това са част от причините, с които можете да си обясните прекалено ниския резултат. За да определите най-точно вашия IQ, специалистите препоръчват да се подложите на поне няколко различни IQ теста и да вземете техния среден резултат. Също по време на решаването да сте спокойни и концентрирани и да следвате инструкциите на теста (ако има такива).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *