Skip to content

Предимствата на фризери с транспортни дефекти


Развитието на технологиите даде възможност да се запазят за дълго време изходните качества на хранителните продукти чрез замразяване. С фризера се постига бързо замразяване, за да се съхранят в течение на много месеци продуктите с всичките им полезни съставки.

Предлаганите уреди за бързо замразяване и дълго съхраняване на замразените продукти са много разнообразни, с различна вместимост, различен клас, различна форма. Това определя и цената им, която често е доста висока за качествен уред. За клиентите, желаещи да се снабдят с качествени и маркови уреди има решение – това е фризери с транспортни дефекти.

Тези уреди са с леки козметични дефекти, получени при транспортиране или съхраняване. Често се налага товарене и разтоварване в складове с малка площ, което затруднява работата. В резултат на това се разкъсват опаковки, появяват се повърхностни драскотини или ожулвания. При такива дефекти стоката не може да бъде предложена на редовната цена и се налага намаление. По-ниската цена прави фризерите с транспортни дефекти предпочитани.

Предимствата в случая са очевидни – тези уреди функционират нормално, разработени са по новите технологии и са с висок клас на енергоспестяване. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-продължителен е допустимия срок на съхраняване на хранителните продукти. В същото време голяма част от професионалистите са на мнение, че температура от – 18 градуса е достатъчна за продължително съхраняване на бързозамразените продукти. По-нататъшното понижаване на температурата за съхраняване е нецелесъобразно, защото удължаването на срока на запаване е несъществено, а увеличаването на разхода на електроенергия е значителен.

Предлаганите фризери с транспортни дефекти са от различни производители. Впечатление правят тези от немските фирми. Предлаганите вертикални или хоризонтални (тип ракла) са еднакво практични и качествени, а само вашия избор е решаващ. По някога този избор се определя и от свободното място, където трябва да се постави фризера.

Вертикалните фризери и раклите са произведени с различен клас икономическа ефективност, за да се предостави възможност на клиента да избере фризер с оптимално за себе си съчетание на цена и качество. Фризерите с транспортни дефекти предоставят на клиентите възможност да закупят на изгодна цена уред с висок клас икономическа ефективност.

В онлайн предложенията на уреди с козметични дефекти ще откриете голямо разнообразие на електроуреди и битова техника – разгледайте ги!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *