Skip to content

Повишаването на добивите в земеделието – възможно с новите торове на Агроиндекс

До преди няколко години по-старите селскостопански производители си мислеха, че умеят да третират почвата и растенията за да постигнат високи резултати . В един момент обаче те започнаха да подразбират за постижения осъществявани от конкурентите им по света, които надвишаваха техните с 2-3 пъти. Изненадата им дойде най – вече от това, че сортовете и почвите на които се посяваха растенията бяха подобни на българските, а финалният резултат значително се отличава . Някой от производителите решиха, че слагат малко торове и започнаха да увеличават количеството, но това не само не увеличи качеството и количеството на реколтата, но дори даде негативен ефект и много от плодовете бяха унищожени. Тези „познавачи “ не си дадоха сметка, че както дефицитът така и излишъкът на химични елементи спъва културите и те не могат да се възпроизвеждат.

С това се сложи край на закостенелите разбирания за земеделието и за храненето на растенията се промениха. Разбра се че не е важно колко хранителни добавки ще се даде на растението, а колко от тях ще се усвоят. Ефективното усвояване на микро и макро веществата означава, че се забелязва положителен резултат по отношение на масата на продукцията и качествените и индекси.

Агроиндекс България е фирмата, която промени значението на думата висок добив с продуктите на някои от най-добрите световни лаборатории, работещи в сферата на селскостопанската индустрия. Дейностите разработвани на най-високо технологично равнище са връх в изследователската дейност по отношение на агро културата.

Широката гама торове и аминоквиланти подпомагат растенията за бързо развитие, а също така ги защитават от враждебните фактори на околната среда. Формулата на торовете се базира на една добре балансирана комбинация от микро и макро елементи, аминокиселини, пептиди и хумусни екстракти, с които могат да се задоволят хранителните изисквания дори на най-взискателните растения.

Продуктите на Агроиндекс България включва много мощни физиологични стимуланти за растенията, активизиращи усвояването на хранителни съставки и изключващи състоянието на вялост, нисък прираст или като цяло липса на такъв и окапването на цветовете. Реколтата е подтикната да даде максимума на своя генетичен потенциал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *