Skip to content

Пластична изразност в дизайна на дрехи

  • by

Дори при плътно прилепнала към тялото дреха различната повърхност или различната плътност на материята създават специфична пластична изразителност. Дизайнерът контролира формите, изгражда обемите, подбира материалите, изграждайки единна пластична композиция. Пластиката е сред основните средства за изявяване и подчертаване на едни или други форми от човешкото тяло, като позволява отделни зони да придобиват обем, а други да губят от своята маса. Остри, начупени ъгли или плавни извивки в местата на преход създават различно усещане за обем и маса в конкретна композицията. Имайки конкретна форма, всеки отделен обем притежава специфични формообразуващи характеристики, които са свързани и с материите, и с конструкцията. Той може да носи както прави и остро начупени линии в един случай, така и богати, плавни естествени извивки в друг. Меко падащите, драпирани в определен ритъм леки материи очевидно се различават като пластична изразност от хаотично, по-грубо и свободно драпираната тъкан.

Различни от гънките на драпериите, ясно очертаните загладени плисета могат да бъдат както фини и елегантни, така и много по строги и монументални в зависимост от своя обем. Спираловидно увита около човешкото тяло тъкан създава обем с различен характер в зависимост от нейните форми, обема на диплите, тяхното количество и посоката на движение.

Спираловидно драпиран елемент или елементи обаче могат да се появят и като самостоятелни обеми, вписани в общата композиция. В зависимост от мащаба те присъстват като малки, чисто декоративни релефни форми, но ако придобият обем се превръщат в много по-категоричен пластичен акцент. Изборът на материали с конкретни пластични качества е основно средство за обогатяване на пластическата изразност при дрехите. Плътните и твърди материи осигуряват необходимите определен проект обобщеност и конкретност на формите. Ако се търсят повече нюанси и по-богат и раздвижен релеф, се подбират меки и подвижни тъкани.

Цялостното тактично решение може както да следва естествените форми на тялото, така и да бъде подведено в посока, създаваща много различна от характерната за човешката фигура визия.

Източник: РАБОТНИ ОБЕЛЕКЛА БГ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *