Skip to content

Няколко полезни съвета преди започване на бизнес

Тежката икономическа криза накара много хора да търсят нови начини за препитание. Едни започнаха радикално да се преквалифицират, виждайки неясно бъдеще за досегашните си професии. Немалка част, останали дълго време безработни, решават да започнат собствен бизнес и да регистрират фирма.

За голяма част от последните, кризата се оказва голяма възможност за сбъдване на мечтите си за собствен бизнес, тъй като те никога не биха се решили да пристъпят към регистрация на фирма, ако имаха сигурна, постоянна работа.

Статистиката показва обаче, че повече от 2/3 от новорегистрираните фирми, фалират или престават да съществуват до 5 години след регистрирането си. Това се дължи на много фактори, като по-важните от тях са липсата на бизнес планиране, липсата на управленски качества на собствениците, неправилната маркетингова политика, не добрата оптимизация на разходите, административната тежест, тежката конкуренция, породена от монополи и картелни съюзи, лошото счетоводно обслужване и данъчно планиране и т.н.

Затова, ако сте решили да сбъднете мечтата си и да започнете бизнес, не използвайте принципа „нека да регистрирам фирмата, пък после ще му мисля”. За да имате шанс за успех в сложната макроикономическа среда, трябва сериозно да планирате и анализирате. Фактическата регистрация на фирмата е сравнително лека задача, предвид борбата, която ви чака за пазарен дял, сред морето от фирми конкуренти.

Ето и няколко неща, за които трябва да помислите, преди да регистрирате фирмата си:

1. Какъв е моят талант и какво бих правил с удоволствие?

2. Имам ли нужната квалификация за това и ако не достатъчно, мога ли да се усъвършенствам бързо?

4. Имам ли управленски умения?

5. Мога ли лесно да продам продукта на моя труд?

6. Каква е конкуренцията в бранша и в региона в който ще продавам?

7. Как да направя продукта си по-харесван от този на конкурентите?

8. Как потребителите да разберат за мене и това което правя?

9. Как да повиша производителността си и да намаля разходите, за да направя продукта ми по-евтин от конкурентите? Или дори да е по-скъп – как да убедя потребителите, че е по-качествен?

10. Как да водя изрядна счетоводна отчетност? За малките фирми това се постига с наемането на счетоводна кантора , която да поеме цялостното счетоводно обслужване и фирмата да е изрядна пред институциите. Наред с това дружеството ще разчита на адекватна счетоводна отчетност и ще получава синтезирана и своевременна финансова и счетоводна информация, с помощта на която ще може да взима правилни управленски решения.

11. Каква да бъде правната форма на фирмата, която ще регистрирам – ООД, ЕООД, ЕТ, ДЗЗД, АД и т.н.

Ако човек не е сигурен, че може да намери правилен отговор на някой от горепосочените въпроси, преди да започне с регистрацията на фирмата е препоръчително да потърси услугите на професионалист – юрист, счетоводител, маркетингов специалист и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *