Skip to content

Монтаж на сушилки за ръце

Сушилките за ръце вече се продават в почти готови варианти. С една дума те са сглобени. Така че след покупката единственото, което трябва да направите е да премахнете предпазителя на предния капак чрез развиване на няколко винта и машината е вече готова за монтаж.

Направете внимателни измервания под монтажните отвори. По този начин вие трябва да сте сигурни в едно, че от тоалетната до сушилката има едно необходимо разстояние от най-малко 75 см, което няма да позволява контакт с вода. Що се отнася до височината, на която да я инсталирате тогава най-добре е да използвате разстояние от 125 см. Все пак е добре, да се ръководите от собствените ви ръст и ръста на останалите хора, които живеят с вас и ще използват сушилнята.

Със свредел или бургия пробийте дупки в стената и поставете дюбелите, които са изработени от пластмаса. Крепежни канали могат да бъдат усилени от зад на стената с помощта на пластмасови втулки с лепяща повърхност.

Поставете устройството на стената, и го фиксирайте с винтовете. След това сложете и окабеляването, което задължително трябва да се инсталира в съответствие с приложената към сушилката за ръце схема за монтиране. Специалистите препоръчват задължително да се проверят всичките контакти и изолацията на устройството, за да не би фабричното производство да е дало някакъв брак, на който не е било обърнато внимание.

Най-добре е да свържете с електрическата верига вашата сушилка за ръце с помощта на пряка връзка, тоест без да използвате контакти и включване в тях. Ако това е невъзможно или твърде трудно да бъде изпълнено във вашата баня, то тогава се уверете, че контактът е напълно водоустойчив. Използвайте само медни проводници, чиито напречно сечение е най-малко един и половина квадратни милиметра. Сега вече поставете обратно капака, свържете устройството и проверете как работи.

Готови сте да ползвате вашата сушилня за ръце. Честито!

Източник: http://plochki-za-bania.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *