Skip to content

Митове и легенди от цял свят

Чудили ли сте се дали българите имат колоритни митове и легенди, подобни на гръцките, римските, индийските и тъй нататък? Доста неща могат да ви изненадат, уверявам ви – макар да не сте ги учили в училище, интересните неща буквално стоят под краката ви. Нов сайт за митове и легенди – http://mitove-i-legendi.net е достъпен онлайн. В него са поместени интересни и любопитни материали от световната история, митология и легенди. Всички текстове са богато украсени с подбрани картинки, а информацията е търсена в продължение на много години из дебели и прашни книги – задълбочено, със старание и любов. Това не е поредният сайт за митове и легенди, който гони аудитория евтино – това е сайт, който предлага да се потопите в дълбоките води на световните митове и легенди и да предприемете едно приключение, което гарантира да запали въображението и да обогати познанията и интересите ви в областта на световните митове и легенди.

Темите са много, а статиите са дълги, подгответе се за това. Българи, Славяни, Месопотамия, Индия, Скандинавия – колоритни митове и легенди от цял свят очакват вашето внимание. Сайтът вече разполага с основната си информация, която ще се допълва и с много актуални новини и нови информации по темите – защото митовете и легендите се появяват и развиват и днес.

Това пътешествие е за хората, които няма да останат безразлични, когато открият какви какво богатство от същества присъстват в българската и славянската митология – за Опойцата – кръвопиец, приемащ физическа форма на пиявица, който се загнездва под кожата на човека и смуче кръвта му; за полудницата – жесток полски дух с вид на красива млада жена в чисто бяла ленена риза; за още много други неща, за които не сме подозирали и за които имаме само повърхностни данни.

Е, добре сте дошли в света на митовете и легендите. Надяваме се пътешествието да ви хареса и да се завърнете от него по-богати. Струва ми се, че си заслужава да рискувате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *