Skip to content

Какви са рисковете от използване на услугите на заложните къщи?

заложни къщи

Въпреки, че предлага най-добрите условия за бърз кредит заложната къща е и място, в което невнимателният и неинформиран клиент може да се сблъска с някои проблеми. Един от най -често срещаните проблеми, който засяга основно клиенти, които не се отнасят с достатъчно внимание към задълженията по договорите си е когато заложната къща продаде неплатената в срок вещ, за да възстанови инвестицията си. Това се дължи основно на две причини – едната е обективната невъзможност клиентът да се издължи на конкретната заложна къща, а другата е изцяло субективната такава дължаща се на мързел или разсеяност. Без значение коя от двете причини е довела до загубата на вещта и в двата случая заложната къща не е виновна за това. Каквото и да е довело до това да не бъде изплатен кредита, след срока на падежа и изчакването след него заложната къща  приема, че вече не се интересувате от вещта си и същата трябва да бъде продадена.

В различните държави съществуват различни правила за това колко време след падежа се чака, преди вещта предмет на договора да бъде обявена за продажба, като варира между 9 дни в България и 90 дни в някои щати. Лихвите и таксите също се различават в различните части на света, но най-масово са около 20% на месец. Колкото по-развит е един сектор заложни къщи толкова по-ниски са лихвите предвид конкуренцията. Парадоксът е, че за малките заеми около 10 лева, в много държави лихвите и таксите за месец, са горе долу още толкова, което е продиктувано от факта, че за заложните къщи работата по един кредит за 10 лева и по един за 300 лева е една и съща. В България за щастие това не е така и малките заеми се оскъпяват с не-повече от 20%.

Купувайки вещ от заложната къща винаги съществува риск да се попадне на крадена такава. Въпреки, че рискът е под 1% и като цяло е пренебрежимо малък все пак съществува. В някои части на света има приети практики всяка вечер да се изпраща справка до местното полицейско управление за заложените вещи и техните описания и серийни номера, което прави лоша идея там да се оставят крадени вещи. В България за момента това съществува само като идея и както самите заложни къщи така и клиентите им са изложени на риск да бъдат ощетени когато разследващите органи я изземат и върнат на истинския собственик. Въпреки, че съществува този сравнително малък риск, е добре да се знае, че като цяло в голямата си част клиентите на  заложни къщи са работещи и честни хора от средната класа и обикновено вещите, които излизат за продажба в заложната къща са техни. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *