Skip to content

Какви документи са ви нужни при продажба на апартамент в София?

При цялостната процедура за продажба на апартамент в София, юридическото или физическото лице, от което купувате апартаментът е нужно да притежава редица документи, които да обезпечат сделката.

Ако искате да станете собственик на добро жилище, което няма скрити задължения или потенциално възможни за възникване проблеми около него, то изисквайте следните видове документи за продажба на апартамент:

1. Документ за собственост на апартамента – нотариален акт

2. Документ за самоличност на физическото лице, което е упълномощено да се занимава с продажбата на апартамента.

3. Документ удостоверяващ данъчната оценка при продажба на апартамент в София. Можете да се сдобиете с такъв след оценка от страна на данъчната служба в София.

4. Скица или схема на апартамента, ако е приложима.

5. Протокол за евентуална подялба на апартамента, ако е имало такава.

6. Документ, удостоверяващ апартамента, като част от сграда, изградена по одобрен архитектурен план – в случаите, когато измененията не са отразени в нотариалния акт на апартамента.

7. Документ удостоверяващ оторизацията за продажба на апартамента (от наследници) – в случаите, когато апартаментът е на починало лице.

8. Пълномощно за продажба на апартамент – ако собственикът не може да присъства лично (бъдете изключително предпазливи при подобен тип продажби на апартаменти в София, защото има доста измамници)

9. Декларация за гражданство на лицето, което продава апартамент в София

10. Удостоверение за тежести върху имота

11. Документи осигуряващ доказването на липсването на задължения към държавата или частни компании и лица – данъци, комунални разходи и т.н.

12. Документ, потвърждаващ правото на ползване, ако е приложим.

13. Документи за семейно състояние на лицето, което продава апартамента – разведен/а (съдебно решение) или удостоверение за брак.

Това са документите, който са ви нужни, за да обезпечите административно на 99% покупка или продажба на апартамент в София, Надяваме се да сме ви били полезни, а настоящата статия да ви е помогнала при покупката на апартамент в София.

Ако търсите надежден и сигурен партньор за продажба на апартаменти в София, фирма SofiaTrend гарантира най-високо ниво на европейско обслужване, за да гарантирате щастие за вас и вашето семейство. Можете да се свържете с експертите при продажба на апартаменти в София – фирма SofiaTrend на адрес бул. Гоце Делчев 48, София, както и на телефон 02 8081823.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *